Четвърто Ниво

ЧЕТВЪРТО НИВО ТРЕТИРА ПРОБЛЕМИТЕ НА СВЕТОВНАТА АСТРОСОЦИОЛОГИЯ, МУНДАННАТА АСТРОЛОГИЯ И БИЗНЕС АСТРОЛОГИЯ


За разлика от предлаганите обучения, това е едно много високо ниво и затова се обособява като самостоятелен раздел от обучението ви. Сайтът и неговата четвърта степен който сте отворили ще ви запознае с различните раздели от МУНДАННАТА АСТРОЛОГИЯ, а имено:


СВЕТОВНА АСТРОСОЦИОЛОГИЯ - ОБЩЕСТВЕНО ПОЛИТИЧЕСКА АСТРОЛОГИЯ


ИЗВЕСТНИ ЛИЧНОСТИ - теми на бележити личности


БИЗНЕС АСТРОЛОГИЯ - фирмена и финансово астрология


КАТАКЛИЗМИ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ - наводнения, земетресения и др.


АСТРОМЕТЕОРОЛОГИЯ - предвиждане на времето, топло, студено и прочие.


Продължителността на обучението в настоящата степен е разчетена за период от ДЕВЕТ МЕСЕЦА. Всеки един от вас преминал успешно даденото ниво ще получи и документ-диплома за успешното му завършване.


ЖЕЛАEM ВИ КУРАЖ И УСПЕХ В НАЧИНАНИЕТО!