Обучения

НАЧИН НА ОБУЧЕНИЕ В САЙТА: ИНСТИТУТ ЗА ФРЕНСКА АСТРОЛОГИЯ "ЛЮМИЕР"

След решението ви да стартирате(започнете) обучението си в сайт­а ни, което е по електронен път интернет обучение, като най-успешно решение за вас, в продължение н­а месеци ще бъдете във връзка с обучаващия ви преподавател. ­
­

Обученията в института са проектирани на нов и изключително ефективен принцип, позволяващи на обучаващите се да усвояват материала бързо и дълготрайно. Основното предимство на стандартното обучение е именно общността от заинтересувани личности, които обменят знания и идей, като по този начин усвоените умения имат висока дълготрайност.


Този принцип бе наложен и добре имплементиран в предлаганите обучения. Всяко ниво съдържа:


  • Лекторна част – текстовия материал е разделен по страници, като се чете когато студентите имат възможност и свободно време. Тук предимството на онлайн обученията незадължава учащите се да усвояват материала за сметка на други дейности. Текста е представен с ясен и лесно чеим шрфит. Имате възможност по всяко време да се връщте назад в уроците, препрочитайки важното и неразбраното от тях.

  • Тестове – след някои уроци е наложително попълването на тестове от по няколко въпроса, всеки само с един верен. Те могат да бъдат повтаряни безброй пъти, като условието за преминаване напред е 100% верни отговори. Този начин на изпит е с идеята не да оценява наученото, а да покаже кое е сгрешено, за да може обучаващия се да наблегне на неусвоеното, постигайки по този начин по-високо ниво на знания.

  • Индивидуални задачи – посредством тези задачи студентите получават възможност да бъдат лично тренирани от преподавателите. В тези задачи обикновенно се развива тема, която лекторът преглежда и допуска за добре изпълнена или връща за корекция, уточнявайки върху какво да се наблегне повече. Този тип тестване спомага за по-цялостното разбиране на идеите и принципите на преподавания материал.

  • Постинги – това е може би най-важния способ, надграждащ индивидуалното обучение и създаващ общност от хора с еднакви интереси. Много от нивата изискват постване във форумната част на сайта. Така обучаващите се имат възможност да изказват идей и мнения, като по този начин да усвоят тънкостите на астрологията. Лекторите също отговарят във форумната част. Така зададените въпоси достигат до по-голяма аудитория и студентите могат да коментират помежду си достигайки до по-правилни отговори. Достигналите по-високо ниво, т.е. преминали до следваща категория или ниво могат да коментират колегите си, които са в същото или по-малко ниво, като обратното не е вярно.

Тази методика на обучение е валидна при всички нива, като в световен план е доказана като изключително успешна. Пожелаваме лесно усвояване и безброй приятни моменти с обученията от Институт по Френска Астрология Люмиер