Пето Ниво

ПЕТО НИВО: МАЙСТОРСКИ КЛАС - ТРЕТИРАЩ ПРОБЛЕМИ СВЪРЗАНИ С ПРАКТИКАТА В АСТРОЛОГИЯТА


Ще бъдат предложени теми които ще трябва практикуващите да разрешат успешно и посочат начина за това.

Ще се обърне внимание на МЕДИЦИНСКАТА АСТРОЛОГИЯ, НА ПРОБЛЕМИТЕ СВЪРЗАНИ С ЛУНАТА, ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОГНОЗИ ЗА МЕДИИТЕ, ПРОГНОЗИРАНЕ НА ИЗХОД ОТ ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

и на други въпроси, които представляват интерес от астрологическата практика.

Всеки от обучаващите се има право на задаване на въпроси или на теми които да бъдат разгледани и във форума.

Продължителност от ПЕТ МЕСЕЦА.