Мисия

Мисията на Институт за френска астрология Люмиер е да обучава и води студентите си към по-високо познание на себе си, другите около нас и астрологията като цяло. Ще се стараем да предоставим структурирани, добре обосновани и добре поднесени лекции от уважавани личности в астологията. По-доброто прогностиране и анализиране може да помогне на студентите ни в ежедневния им живот, да даде насока при вземането на важни лични и корпоративни решения, зависещи до гояма степен от стечението на обстоятелствата.

За тези, които са решили да се занимават професионално с науката астрология този институт е извора на ясна, вярна и добре структурирана информация с множество възможности за тестване на знанията. Тук ще научите как да предсказвате вярно събития в обществения и линия живот на приятели и клиенти. Получения сертификат от този институт може да докаже на всеки колебаещ се, че зад названието астролог стои човек, задълбочено изучавал науката, преминал през множество тестове и изпитания, заслужил авторитета си.

Ще работим за премахването на неправилно провъзгласили се астолози, които заблуждават хората и намаляват доверието в иначе точната наука астрология. Когато строите сграда вие търсите архитект, които е изучавал професията си в продължение на достатъчно време и получил правото да проектира сигурни и красиви сгради. Същото следва да важи и за астрологията, която е основана на принципи, изчисления и точни съждения.

Пожелаваме успех на всички желащи да се учат. Не можем да обещаем обучения, които се постигат без особени усилия, но можем да обещаем задоволство от постигнатите резултати!