Новини

­Актуални новини от Институт за Франска Астрология Люмиер - www.ifastrology.com. Новини от света на астрология­та.

ТОЧКА НА ВАЛУТАТА

Времената са се променяли и с това са се променяли и някои от представите ни в астрологията. Главното е да си изясним принципа на построяването на точките в астрологията, а именно вземат се две величини, постоянна и променлива и разликата между тях се изважда от дължината на Асцендента. При това е необходимо правилно да сме избра ли тези две изходни величини.

По този начин може да се определи и Точката на Валутата, би ло то на долара, на германската марка, на руската рубла или на нашия лев.

Според данните Съединените американски щати са под влиянието на знака Рак(Слънчев знак) и под Близнаци(Асцендент). За Германия мо же да се вземе слънчевият й знак - Овен, за Русия - Водолей и за Бъл гария - Козирог. До тука сме определили една от величините която ще използваме при изчисляавнето на формулата. Другата величина за нас безспорно ще бъде върхът на Втори дом на построения хороскоп, тъй ка то Втори дом посочва парите в хороскопа. И така формулата добива сле дният вид:

ТОЧКА НА ВАЛУТАТА = Асцендент + 15 гр.от знака на държавата - връх на Втори дом на хороскопа.

Длъжен съм да отбележа, че за определянето на валутата не е необходимо да се построи натална звездна карта, а това може да бъде определено от лунарен хороскоп построен за даден месец,годишен хорос коп - Слънчева революция или други хороскопи от типа на възлизането на Слънцето в кардиналните знаци, хороскопи на слънчеви и лунни затъ мнения в хорарен хороскоп и други.

Като пример ще взема хороскопа на нашата страна изчислен за дата 09.09.1944 година час 06:25, София. Асцендентът е в знака Везни на 02 градуса 08 минути, връх на Втори дом в знака Скорпион на 28 гр. и 30 минути и според световните справочници България се води под зна ка на Козирог - 15 гр.Козирог е нашата друга величина. Като заместим във формулата посочените данни то за нашия лев получаваме Точката на валутата в 18 гр. 38 мин. от знака Скорпион. Спрямо значението на знака и дома в който попада Точката на Валутата вие сами можете да направите и съответното прогнозиране. Опитайте, ще се справите успеш но!

Върни се назад