Новини

­Актуални новини от Институт за Франска Астрология Люмиер - www.ifastrology.com. Новини от света на астрология­та.

ТОЧКА НА ПОКУПКО - ПРОДАЖБАТА

При изчисляването на тази точка ще трябва предварително да сме изчислили ТОЧКАТА НА ЩАСТИЕТО и ТОЧКАТА НА ДУХА. За Точката на Щастието вече е посочена формулата за изчисляването й. За Точката на духа, така е наречена от френският астролог живял в Америка - ДИЙН РЪДИАР, която е огледална на точката на щастието в един хороскоп, по ради това, че се разменят местата на планетите Слънце и Луна във фор мулата за изчисляване на Точката на Щастието.

Тази точка е наречена още и "жребий на Слънцето", както и жре бий на мистерията. От това, че тя ни дава информация за нашето душев но състояние, Дийн Ръдиар я кръщава Точка на Духа. Бируни нарича съ щата тази точка "жребий на невидимото".Формулата на тази точка е сле дната:

ТОЧКА НА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА = Асцендент + жребий на Слънцето - жребий на Луната(точка на щастието).Това е точ ката(жребия) на планетата Венера,която ни дава информация не само за любовта но и за деликатността. При търговията това понятие може да отпадне и да се замени с дипломатичност и търпеливост, две необходими ни условия за успех при търговски преговори и отношения.

Прогнозирането с помощта на тази точка е същото както и при другите, разглежда се дома и зодиакалния знак в който попада точката, както и аспектите й с диспозитора и останалите планети.

Върни се назад