Новини

­Актуални новини от Институт за Франска Астрология Люмиер - www.ifastrology.com. Новини от света на астрология­та.

Влияние на неподвижните звезди

Още през VI-ти век преди новата ера вавилонците вече са използвали небесната сферична система, включваща Меридиана, Хо ризонта, Екватора и Еклиптиката.

Във вавилонският " MUL - A PIN " се дава информация за шестнадесет звездни констелации, разположени на видимия път на Слънцето, а това съответства на VIII - ми век до н.е. и около се демдесет съзвездия, намиращи се в другите части на небесния свод.

Първият ЗВЕЗДЕН КАТАЛОГ е бил съставен от ТИМОХАРИС и АРИСТОТЕЛ приблизително през 250 година до н.е. в Гърция. Около 150 години до н.е. ХИПАРХ го е усъвършенствал и в този си вид то той е бил предаван на поколенията. В труда си "АЛМАГЕСТ" КЛАВДИЙ ПТОЛОМЕЙ доразвива този труд и в последствие неговото произведе ние се превръща в настолна книга на всеки един, който се е имену вал астролог.

Наименованието на неподвижните звезди води своето начало още от епохата на вавилонците. В " Епоса за Гилгамеш " се говори за разпределението им в единадесетте знака на зодиака поз нати по онова време.

Отначало влиянието на неподвижните звезди се е свър звало с промяната на времето през годината. Приемали са, че с из грева на СИРИУС през месец юли, за северното полукълбо се е заси лвала горещината, като това е бил и един от най - горещите летни дни за сезона. Влиянието на неподвижните звезди върху климата през годината, не се е отчитало спрямо аспектите им с останалите небесни тела, а се е вземало под внимание само положението им при изгрева и залеза.

Неподвижните звезди могат да имат известно влияние в една тема на раждане, когато те са в съвпад с една от следните от четирите важни/хилигиални точки в хороскопа : СЛЪНЦЕ, ЛУНА, АСЦЕН ДЕНТ и МС, а също така и когато са в съвпад с планетите в ъгловите домове - ПЪРВИ, ЧЕТВЪРТИ, СЕДМИ и ДЕСЕТИ. В практиката винаги е полезно да се държи сметка за съвпадите на неподвижните звезди. Другите аспекти не дават задоволителни резултати. Освен това тази конюнкция действа само ако е на по-малко от 5° отклонение. В про тивен случай тя не оказва почти никакво влияние.

Върни се назад