Статии

Актуални статии от Институт за Франска Астрология Люмиер - www.ifastrology.com.­­­

АКО НЯМА ПЛАНЕТА ВЪВ ВТОРИ ДОМ

1. КАРДИНАЛНИ ЗНАЦИ НА ВЪРХА НА ВТОРИ ДОМ - Тази позиция показва амбиция за финансов успех. Такива хора пръскат голяма част от енергията си за натрупване на пари. Но те ще печелят повече от собствения си труд и старание, отколкото по друг ня какъв начин. Така те ще могат да се издигнат до високи постове, стига от тях да се облагодетелстват финансово. Промените са благоприятни, стига да са от финансов интерес. Тези хора имат спекулативен дух, който им помага да предвиждат къде могат да спечелят най-много пари, кои вложения и предприятия ще се ока жат най-доходни. Чувството им за пестеливост е добре развито.

2. НЕПОДВИЖНИ ЗНАЦИ НА ВЪРХА НА ВТОРИ ДОМ - Така подредени, те показват, че доходът ще остане стабилен. Влиянията са по-доб ри, но не и за спекулациите от какъв и да е характер, въпреки че при добри дирекции такива хора могат да печелят и чрез сделки. И все пак те са по-доволни, ако имат установен подход, отколкото да поемат рискове, които биха могли сериозно да засегнат материалното им състояние. Дори са склонни да останат индеферентни към договори, свързани с парите. Просто предпочитат да имат сигурна и определена заплата, отколкото да разчитат на нестабилни начинания.

3. ПОДВИЖНИ ЗНАЦИ НА ВЪРХА НА ВТОРИ ДОМ - Когато са в това положение, те показват, че паричните афери ще се променят много кратно. Тези хора ще имат повече от обикновенните възможности да натрупат пари, въпреки че това не означава, че те ще могат да ги задържат. Те могат да печелят най-добре пари, когато системно се занимават със своите начинания - било то с професията си или със сделки. В повечето случай те губят шансовете си, поради липса на сигурност, решителност, и достатъчно опит. Умът им по някакъв на чин ще участва, ще се насочи към финансовите въпроси. Тези хора ще се тревожат в тази връзка. Изобщо те ще спечелят повече, ако не се стараят да бъдат първи и когато тяхната работа или вложени ята не привличат вниманието на другите, ако са в рамките на обик новенното.

4. ЪГЛОВОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА ВЕНЕРА - Винаги благоприятствува финансовите афери и никога не дава недостиг, освен ако дирекци ите са изключително лоши, което обаче не значи неуспех в парич ните сделки. Венера от ъгъл дава пари чрез брак или приятели, както чрез професия, свързана с нежния пол. Това влияние носи щастие. Хората имат успех във всички парични афери и във финан сите изобщо.

5. ЪГЛОВО ПОЛОЖЕНИЕ НА ЮПИТЕР - Тази позиция е сигурно показателство за успех във всички начинания, свързани с фи нанси и тези хора ще могат да натрупат богатство, да станат собственици на имущество чрез съда или чрез наследство. Те ще имат обаче периоди, когато финансовите им афери няма да са в много добро състояние. По правило такива личностти не трябва да се страхуват от нищо, което е свързано с финанси. Тази планета дава най-голямо щастие и благоденствие през средната част на живота. Четвъртък е най-добрият и щастлив ден за всички финансови начинания.

Върни се назад