Статии

Актуални статии от Институт за Франска Астрология Люмиер - www.ifastrology.com.­­­

САБИЕНСКА СИМВОЛИКА СВЪРЗАНА С ГРАДУСИТЕ НА ЗОДИАKA

Сред многообразието на методи, с които се опитваме да усъвършенстваме и разширим знанията си за астралните влияния, специалните качества и символика, приписвани на градусите на зодиака, са може би едни от най-важните.

В Индия този клон на изследване на градусите на зодиака е бил доведен отдавна до степен на съвършенство. Сведенията за градусите на зодиакалните знаци ги намираме включени в известните NADIGRANTHAMS, каквито са "SIKRA NADI" и други сборници от този тип. Тези т. нар. "KADJANS" съдържат оригинални писания или копия, направени върху палмови листа. В тях езикът, влиянието и природата на различните градуси на зодиакалните знаци са дадени с голяма прецизност. Всеки отделен "PHALAM" е на рисуван за всяка част от градуса, включваща всяка една по шест минути, измерени по Еклиптиката.

Градусите на зодиака дават възможност за доуточняване качеството на даден радикален хороскоп. Достатъчно е да се свърже тяхната символика с градуса на владетеля на Асцендента и Медиум Цели и с другите кардинални сигинификатори, положението на планетите СЛЪНЦЕ и ЛУНА, както и на ЛОКУС ФОРТУНА (Точка на Щастието).

В западната астрология темата за градусите на зодиака не е толкова изследвана и не е достигнала степента на съвършенство. Доколкото ми е известно съществуват само няколко изследвания върху темата за влиянието на зодиакалните градуси.

Първото запознаване с градусите на зодиака е ТИБЕТСКИЯТ КАЛЕНДАР, преписван на КРИСТИЯН, окултист, свързан с делото на ЕЛИФАС ЛЕВИ и абат КОНСТАН. Кристиян е публикувал египетските градуси в книгата "L,homme Rouge des Tuileries", като първата публикация е направена от ДЮПЮИ в "Произходът на всички култове". По-късно ги публикува астрологът ЕЛИ СТАР, а след него и РОБЕР АМБУЛЕН в своята "Езотерична астрология", излязла от печат в Париж през 1937 година в памет на Кристиян и КОСТЕСЕК в "Символичните съответствия на зодиакалните градуси " и в "Предопределеността на бъдещето".

Второто изследване върху градусите на зодиака е на ДЖОН АНЖЕЛ, писал около XVI век, и чийто труд е резюмиран в книгата "Лицата и градусите на Зодиака ", преиздаден от РАФАЕЛ. Не бива да забравяме и една серия от блестящи интерпретации, дадена от писател под името ШЕРУБЕЛ.

Приложените градуси на зодиака са според индуската система. Пръв Сефариал, великият шотлански астролог, е публикувал този списък на градусите още преди Първата световна война.

Върни се назад