Статии

Актуални статии от Институт за Франска Астрология Люмиер - www.ifastrology.com.­­­

силата и слабостта на фокусните точки наречени ЛИЛИТ и ПРИАП

Следващата таблица ще ви даде възможността за определянето силата и слабостта на фокусните точки наречени ЛИЛИТ и ПРИАП.­

наименование на фокусната точка т р о н е к з а л т а ц и я п а д е н и е

дневно нощно дневно нощно дневно нощно
ЛИЛИТ
(ЧЕРНА ЛУНА)
Козирог Лъв Скорпион Телец Телец Скорпион
ПРИАП Рак Водолей Телец Скорпион Скорпион Телец
наименование на фокусната точка с т р а д а н и е р а д о с т з а т о ч е н и е

дневно нощно дневно нощно дневно нощно
ЛИЛИТ Близнаци Дева Дева Близнаци Лъв Козирог
ПРИАП Стрелец Риби Риби Стрелец Дева Рак

По принцип в астрологията Лилит се разглежда като ключа на нашата сек суалност. Тази фокусна точка по начало ни показва животинското, както и нужда та от притежаването на чар.

Трябва да се изследва обезателно й с нейната опозиция наречена Приап.

Линията на АПСИДИТЕ ЛИЛИТ - ПРИАП (апсида; най-близката и най- отдалечената точка на орбита на небесно тяло по отношение на друго централно - Луната по отношение на Земята; срещано и като ПЕРИГЕЙ и АПОГЕЙ, Земята по от ношение Слънцето; срещано и като ПЕРИХЕЛИЙ и АФЕЛИЙ намалява животинското в личността, което се съдържа във всеки един от нас)

И обратното, главата на Дракона която ни посочва духовното развитие на човека.

Лилит, както вече казахме е полюс на една невеществена ос и не оказва никакво действие самата тя. Тя влиза в действие само тогава, когато някоя пла нета транзитира тази точка и дава прилив на животинското или скотското в чове ка, когато планетата с транзита си преминава през нея.

Остта Лилит - Приап няма никакъв ефект сама за себе си, но това е Лу ната която преминавайки през оста, определя природата и характера на влиянието което ще оказва.

Спрямо НЕРОМАН, Лилит е носител на женското начало, а Приап на мъжкото и когато Луната чрез съвпада си преминава през Лилит, тя е в АПОГЕЯ на орбитата си, в своята минимална скорост, а когато е в съвпад с Приап, Луната е в ПЕРИГЕЯ на орбитата си, с максималната си скорост.

Всички планети с преминаванията си през Лилит, засилват животинските страсти и скотското в човека.

Ще посоча някои значения от преминаванията на планетите през фокусната точка наречена Лилит.

Когато планетата САТУРН преминава през тази точка, то тя увеличава нуж дата за натрупването на резерви, за построяването на жилище(свиване на гнездо) на покрив над главата, да се осигури материално бъдещето.

Когато планетата ЮПИТЕР преминава през точката засилва нашето желание за съществуване, увеличава стремежа ни към наслаждения, и по специално изпит ване на радост и задоволство от гастрономията.

Със преминаванията на СЛЪНЦЕТО през фокусната точка личността ще се нуждае от изразходване, изживяване, може би и от насилнически действия, или ще се отдаде на атрактивност, както и засилване на желанието да говори за себе си, понякога граничещо със самохвалство.

Планетата МЕРКУРИЙ със своите преминавания ще възбужда духовитостта и остроумието на личността, може и тенденция към засилване на паразитния живот, при което да запита самия себе си "колко" или "до кога".

Планетите МАРС и ВЕНЕРА са планетите на секса, които играят доминира ща роля в живота на родения, защото те са тези, които възбуждат пламенността на сексуалните ни желания и действия.

МАРС, не е само планетата на мъжкото начало, но също така и планетата на действието и активността на родения.

ВЕНЕРА е с женска природа, която може да подтикне личността към безгри жие, отпуснатост, леност и мързел, към наслаждения, които могат да предизвикат еуфория, или блаженство от задоволяването на големия сексуален апетит.

Сега да разгледаме транзитиращите аспекти, които трябва да се вземат под внимание. Естествено е, че един от важните аспекти е СЪВПАДА(конюнкцията). След това по сила идва ТРИГОНА, който е със същото влияние като съвпада.

ОПОЗИЦИЯТА и СЕКСТИЛА не се вземат под внимание, тъй като в същия мо мент имаме съвпад и тригон с другия край на оста.

Когато имаме аспекта тригон с Лилит или Приап, имаме всъщност единтич ност по тригонократие; например ако Лилит се намира в знака Рак, а една друга планета в зодиакалния знак Риби, то те двете са в тригонална връзка и в същото време са в тригонократие по елемента вода.

КВАДРАТУРАТА като аспект ще се образува очевидно едновременно с Лилит и Приап. Тя предизвиква парализиращ ефект, същото както квадратурата на Слънце то и Луната, като ще възпроизведе морски ефект, по точно смърт от вода-удавяне.

Необходимо е, да се изучат последователно:

1. Съвпадите и тригоните на планетите символизиращи секса с фокусните точки Лилит и Приап.

2. Аспектите на Лилит и Приап в една мъжка тема

3. Аспектите на Лилит и Приап в една женска тема.

Върни се назад