Статии

Актуални статии от Институт за Франска Астрология Люмиер - www.ifastrology.com.­­­

ТРАНЗИТИ НА ЧЕРНАТА ЛУНА (ЛИЛИТ)

­

В случаите, когато Черната Луна достигне в положение при което изгражда аспект­и (независимо дали те са добри или лоши) с другите планети от наталния хороскоп, сексуалният живот на личността ще бъде изразена в зави симост от природата на планетата, както и от значението на аспекта който е формиран в рождената карта.

Ако Черната Луна преминава през планета която се намира в ПЕТИ ДОМ сексуалният живот на родения ще се развива в зависимост от сигнификаторството на планетата в този дом.

Да вземеме за пример присъствието на планетата Венера в този дом. В това си положение планетата ще символизира една съзнателна привързаност, едно топло отношение в любовно-интимните връзки. Черната Луна в това си положение ще сътвори едно несъзнателно привързване към другия, една фатална връзка, за която може да се каже, че е на основата на чар и привличане, на плътска наслада, а не на дълбочина на чувствата.

Тази фиктивна точка наречена ЛИЛИТ играе активна роля в нашите сек суални връзки. Нейните точни аспекти - квадратура и опозиция са предимно доста чувствителни точки и много често в хороскопите ни дават информация за отклоне нията от нормалния секс - лезбийство и хомосексуалност.

Така както и планетата Плутон, тази фокусна точка е много активна, това е дарба на мъжката изява, от латински genius - означава мъжката сила и на чало, духът на мъжа, която винаги се свързва с една засилена сексуалност.

Влиянието на Лилит може да бъде оприличено на пъпна връв свързва ща родения с подземния и престъпен свят.

Присъствието на Черната Луна в ПЕТИ ДОМ на хороскопа най-често дава премахването, унищожаването на децата. В този случай в една женска тема може да се говори за предизвикани аборти. Също така тази фокусна точка носи и разруша ване на сантименталните връзки, както и на възможността да се интересува роде ния от всякакви развлечения и от нормалните игри, така както е преминаването на болестта от една част на тялото в друга, следвайки процеса на материализирането в един доста вулгарен и циничен начин на изразяване, който се базира на секса или еротиката.

Присъствието на Лилит в СЕДМИ ДОМ почти винаги задължително дава вдовство, както и квадратурата на планетата Сатурн към Черната Луна която се намира в Седми дом.

Вярвам също, че в присъствието на Лилит в полето на Седми дом на хо роскопа може да се говори за разрушаването на брачните съюзи, на брака, което не означава премахването, отменянето на брака, а чрез вдовство, или чрез тира нично и деспотично отношение на брачния партньор, чрез неговата невярност в брака (това е в случаите когато планетата Слънце е в конюнкция с Черната Луна) или чрез своята слабост и фригидност (студенина), в случаите когато се отнася до една планета която принуждава родения, в съвпад с Черната Луна.

Най-доброто положение на Лилит по домове е присъствието й в една тема в ДЕВЕТИ ДОМ.

В ДВАНАДЕСЕТИ ДОМ тя означава най-често това което наричаме "изпла щане на карма", това са грешките от минали прераждания, предимно едно неизгодно положение за физическото ни състояние; немощ, болнавост, недъг или телесен не достатък на тялото.

Ще използвам съвета на MICHEL MERIEL (МЕРИЕЛ), който се отнася до пла нетите от наталната тема, които са в конюнкция с една от крайните точки от орбитата на Луната. Още в миналото са ги нарекли "ПАЗИТЕЛИ НА ПРАГА". Симво личното значение на планетите които са в аспекти с тези крайни точки за роде ния ще посочат начин на проявяването, който ще бъде вътрешно променен от гос подството на планетата която е в конюнкция с ЛИЛИТ или от нейната опозиция, както и от затварянето, спотайването на енергията от изява във външния мир, ако тази планета е в съвпад с един от възлите на Луната, наречени Глава и опашка на Дракона, леко докосвайки ги, за да обозначи диалектически действията.

Това което е доказано от практиката, съвпада на Слънцето с Лилит дава представата и за бащата на родения, или други представители на мъжкия пол, които ще се яви за родения като отвратителен, ужасен тиранин, имащ претен циите да промени психиката и отношението му към света.

И обратното, при съвпада, може да очакваме, че Луната ще даде на родения възможността за цялостна реализация, за една повишена жизненост.Но в същност нещата са доста по комплецирани, това е поведението на една Бого родица, но влиянието на Лилит кара поведението на личността да клони към проституиране, това са психологически комплекси които родения се мъчи да балансира по някакъв свой начин.

Осмислянето на някои аспекти (предимно на СЪВПАДИ и ОПОЗИЦИЯ) пре димно между Луната в зодиакалния знак Везни и Черната Луна, може да се прие ме като кастрация с тенденция за неутрализиране, като задължително се пог лежда и противоположното положение.

Необходимото търсене за едно прецизно интерпретиране на темата, тряб ва преди всичко да се отбележи цялостното значение на планетите САТУРН и ПЛУТОН, като се приспадне и влиянието на СЛЪНЦЕТО и ЛУНАТА, а така също и на зодиакалните знаци КОЗИРОГ и СКОРПИОН.

Това което е конфронтиращо със символите на елементите на голямата лунна ос (Черна Луна или Лилит и Приап) ни помага да обогатиме нашето поз нание и нашите диалектически възможности.

Неизчерпаемите документални материали на астролога JEAN CARTERET ни позволяват да определиме СИЛАТА и СЛАБОСТТА на тези фокусни точки, спрямо тяхното положение в зодиакалните знаци.

Както знаем, символизма на знаците на ЗОДИАКА по начало е в ком бинация "ЗНАК - ДОМ", което ни позволява да прецизираме влиянието при една подробна интерпретация.

Върни се назад