Статии

Актуални статии от Институт за Франска Астрология Люмиер - www.ifastrology.com.­­­

ЧЕРНАТА ЛУНА (ЛИЛИТ) В ЗОДИАКАЛНИТЕ ЗНАЦИ

Тя символизира, както вече споменах чувствеността на родения, него вото сластолюбие и похотливост. В случая не се отнася до сексуалността която се съдържа в планетата Плут­он, свързваща се логически с желанието да се реали зира, да бъде задоволен нагона ни, както и продължението на човешкия род, а по-точно за наплив на сексуалните чувства, доста пъти ограничен

ДНЕВНОТО ДВИЖЕНИЕ НА ЧЕРНАТА ЛУНА Е ОКОЛО 6 МИНУТИ И 30 СЕКУНДИ

Как да използваме горните таблици за намиране на положението на Черната Луна в хороскопа

таблица за движението на Черната Луна

Прилагам таблица за движението на Черната Луна - LILITH (Лилит) в която дължината е посочена по дължината на еклиптиката от 0 градуса Овен за 1 януари на всяка една година в 1­2 часа на обяд.

ЧЕРНИ ЛУНИ ( LILITH и PRIAPE )

Поставям този термин в множествено число, тъй като съществуват на практика две ЧЕРНИ ЛУНИ. В последствие приблизително през 1935 - 1937 го дина е дадено това име на една много малка планета, считана като ВТОРИ САТЕЛИТ на ЗЕМЯТА. Тази звезда за първи път е била изследвана през 1618 година от учения РИЧИОЛИ (RICCIOLI, Giovanni Battista)

ТЕРМИ

Названието ТЕРМИ идва от латинското "TERMINUS". То означава граници от определени градуси, които са под управлението на различни планети в различните зодиака­лни знаци от Овен до Риби.

АРАБСКИТЕ ТОЧКИ - ПАРИТЕ СВЪРЗАНИ С ДВАНАДЕСЕТТЕ ДОМА НА ХОРОСКОПА - Продължение

Предполагам, че не очаквате цитираните точки да се намират в същият този дом за когото става въпрос. Запомнете, когато желаете да получите повече информация за някои от до мовете в хороскопа използвайте тези точки.

АРАБСКИТЕ ТОЧКИ - ПАРИТЕ СВЪРЗАНИ С ДВАНАДЕСЕТТЕ ДОМА НА ХОРОСКОПА

В своята книга "Le livre des fondements astrologiques" предшестваща неговият труд "Le commencement de la sapience des signes" ABRAHAM IBN EZRA /Abenezra/ споменава и за точките-па рите привързани към домовете на хороскопа. А те са следните

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СВЕДЕНИЯ

Допълнителните сведения трябва да се употребяват внимателно, където е нужно, след грижливо разглеждане на въздействието им

ПОЛОЖЕНИЕТО НА СЛЪНЦЕТО И ЛУНАТА В ЗНАЦИТЕ

Ще даде вътрешен стремеж и амбиция, но невъзможност външно да се отгово­ри на тези вибрации. Това може да доведе до известна упоритост на характера. Тези качества дават характер, който притежава много опитност, но въпреки това няма достатъчно сили или склонност да действа.

ПЛАНЕТНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Всеки хороскоп може да се сумира на първо място чрез отбелязване на положението, след това триплицета и най-после качествата на знаците в кои то болшинството от планетите се намират по време на раждането. Ако имате някакво съмнение кой триплицет има най-голямо влияние, тогава тези знаци в които са поставени Слънцето и Луната ще имат превес като се дава пред почитание на Слънцето. Ако Слънцето и Луната са в знаци от едно и също ес тество, те се считат за болшинство.
Страници:   (2 / 18)   
назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 напред