Статии

Актуални статии от Институт за Франска Астрология Люмиер - www.ifastrology.com.­­­

БАБА МАРТА - МЕСЕЦ МАРТ

­Баба Марта е единствената женска персона сред мъжките наименования на месеците на годината. Често народът ни я представя ту като сестра, ту като жена на Голям и Малък Сечко, която, когато била недоволна от тях, се сърдела здраво.
Въпреки това 1-ви март, според дедите ни, се счита за начало на Пролетта и за преломен момент в природния кръговрат.
За да се падне парченце от щедростта на Марта, не само на този ден, все пак може да стане ако подарите и вържете мартеница за здраве и за предпазване от уроки, на близки, роднини и приятели. Незабравяйте и любимия човек!
Вярва се, че мартеницата има магическа сила да отблъсква злите сили, демоните и болестите. Така, с усуканите бели и черве ни конци на мартеничката, на практика ние почитаме баба Марта и може да се надяваме на нейната помощ и благосклонност. През този ден баба Марта обича, да вижда млади и засмени лица.
Мартеницата води началото си от времето на хан Аспарух. Ако войниците изпратели завързан на крака на птица бял конец, това озна чавало, че са добре или са победили в битка. По време на полета оба че, често птиците разранявали крачетата си и част от конците се оцве тявали в червено.
Както пролетта, така и този символ се свързват с появата на нов живот и ново начало. Мартеницата е вид амулет, който притежава магическата сила да прогонва злото, да призовава доброто, да носи здраве.
Изработването и употребата на мартеници е едно от най-съществе ните изисквания в първомартенската обредност. По принцип с названието "мартеница" се е обозначавало специфичен обреден атрибут, който е имал основно предназначение на амулет и затова е свързан с някои конкретни обредни изисквания:

- изработването на мартеницата е ставало най-често вечерта срещу 1-ви март или рано сутринта преди изгрев слънце и то по тъмно на самия ден от жените в семейството.
- използвани са предимно вълнени конци, памучна прежда, а много рядко и коприна.
- в класическия си вид мартеницата представлява усукани бял и червен конец, най-често вълнени. Цветовете имат строго определен сми съл: червено - кръв, живот; бяло - чистота, щастие.
- традицията е на първия ден от март най-старата жена в семейст вото да връзва на ръцете на децата пресукан бял и червен конец за здраве и против уроки. В традиционните български мартеници в някои крайща на страната са вплетени парички, скилидки сух чесън, синци, маниста и др. Ето защо тя още е наречена и "уручник". Затуй мартеницата се смята за амулет, който предпазва от зли сили.

Традицията гласи още, че щастие и късмет носи онази мартеница, която ти е подарена. Затова всички окичват на роднините и приятелите си мартеници и до днес/досега.
Мартениците се носят до появата на първото цъфнало дърво или на първата прелетна птица. След това се поставят под камък и по тях се га дае. Ако след месец под камъка има мравки, годината ще е плодородна и удачна.
Ако няма цъфнало дърво или прелетна птица по традиция мартеницата се носи до Младенци - 9 март или до Благовец - 25 март.
И още нещо свързано с март месец, щом влезе месец март настават "бруените дни", които всеки човек нарича на себе си, на други хора, на фа милии и т.н. Каквото време се случи на наречения от вас ден, то такъв ще бъде и късмета ви през годината.
Върни се назад