Новини

­Актуални новини от Институт за Франска Астрология Люмиер - www.ifastrology.com. Новини от света на астрология­та.

Астралната религия и астрологията

­

Астралната религия и астрологията се разделят по отношение към небесните тела (светилата). В астрологията те се разглеждали предимно като източник на информация, свързана със събитията на Земята. Божествената природа на телата няма определящо значение за астролога.

Астрологичните предсказания през този период са се отнасяли най-вече до събития, отнасящи се до страните, техните царе и обкръжаващите ги. Това е било преди всичко МУНДАННА АСТРОЛОГИЯ, а не астрология, свързана със съдбата на личността. Всяка строфа от тази серия предсказания е била построена по точно определена, стандартна формула, в която, ако на Небето имаме събитието А, то на Земята ще последва събитието В.

Като основа за предсказания служат астрономичните и метеорологичните явления, които могат непосредствено да се наблюдават на Небето в различни комбинации. Например Слънчевите и Лунните затъмнения - явления, свързани с движението на Слънцето, Луната и останалите планети, изгрева и залеза и други. Тези събития са се разглеждали като предзнаменования, определящи събитията на Земята.

През този период текстовете, отнасящи се до астрологията са се копирали в Месопотамия до епохата на Селевкид (312 години преди Новата ера). Астрологичните методи тогава са оказали силно влияние в развитието на астрологията в съседните на Месопотамия райони - Индия, Персия, Китай, Египет и Гърция.

В средата на I век преди Новата ера в Месопотамия възникват нов вид предсказания по небесните светила, които принципно се отличават от съществуващите до този момент, а именно - ХОРОСКОПНАТА АСТРОЛОГИЯ.

В основата на тази астрология лежат две фундаментални идеи, а именно: първата се отнася до концепцията за МАТЕМАТИЧЕСКИЯ ЗОДИАК, взаимствана от астрономията; и втората, свързана с МОМЕНТА НА РАЖДАНЕТО на личността или със зачатието й, като обстоятелствата в живота на човека, както и неговата съдба се определят от момента на раждането или от зачатието.

Предсказанията по рождения ден са се срещали и по-рано в Месопотамия, датирайки от Старовавилонския период (XVIII-XVI век преди Новата ера), в друг вид предсказателства, но до средата на I век преди Новата ера те не са играли значителна роля в астрологията.

Достигналите до нас месопотамски хороскопи датират най-рано от 410 години преди Новата ера. В тях се показват движението на Луната и останалите планети за момента на раждането на личността или за момента на зачатието на бебето.

Още в края на елинистичния период и по земите на зараждащата се върху гръцко-римския свят империя са се разпространявали редица достигнали и до днес учения. За техни създатели се смятат халдейските оракули, както предсказатели и философи от Гърция, които са достигнали най-близко до Всевишния, тъй като по едно и също време процъфтяват Питагоризма и Орфеизма.

Най-яркото сред тези издигнати учения е това, носещо името на ХЕРМЕС-ТРИСМАГИСТ поради голямото количество писменост, която е оставил и която заема съществена част от астрологичната литература.

За астролозите е интересна идеята за единството и принципа на построяването на всичко във ВСЕЛЕНАТА, записано в афоризмите му. В тях се изразява един от основните принципи на астрологичните изследвания и интерпретация, известен като ЗАКОНА ЗА АНАЛОГИИТЕ.

От Хермес-Трисмагист водят началото си и "херметичните науки", както и самият термин "ХЕРМЕТИЧЕСКИ", което означава скрито за непросветените.

Кой е крилатият пратеник на боговете Хермес?

В гръцката митология Хермес е гръцки бог, посланик на боговете на Олимп, отъждествяван с Меркурий при латините.

Син на Зевс и на Мана, той е роден на връх Силен в Аркадия. Водачът на пътешествениците, пренасящ душите на умрелите, Хермес преди всичко е олицетворение на дееспособността и на хитростта. Функциите, които се приписват на този бог са многобройни: бог на крадците и на лъжците, господар на ораторите и на търговците, на него се приписват също откриването на мерките и теглилките, на първите музикални инструменти, той също така е бога пастир и бога на здравето.

Градът на Хермес - Хермополис, градът на ОСЕИТЕ, е град в древен Тебес - Египет, намиращ се на триста километра на юг от днешната столица Кайро. Хермополис е религиозен център и е притежавал характерно богословие, според което осем богове, между които и бог АМОН, са били в основата на създаването на света. Към тях е причислен и бог ТОТ, който за гърците е Хермес, на когото те посвещават града.

Днес от този голям древен град са останали само руини.

ХЕРМЕС-ТОТ И ТАЙНАТА ЛИТЕРАТУРА

Гърците дават името Хермес на египетския бог - Тот, местно божество, почитано в среден Египет. Именно този град те определят като "Градът на Хермес", Хермополис и го наричат Големия, за разлика от друг Хермополис, разположен по делтата на река Нил.

В най-дълбока древност ТОТ е бил отъждествяван с бога ЛУНА (IOH), обожаван в Горен и Долен Египет. Може би въз основа на това сравняване с Луната, Тот е смятан за изобретателя на хронографията. Той е изчислявал дните, месеците, годините, измервал е времето, дори нещо повече, сочел е на всеки продължителността на живота и за това е бил определян и като господар на СЪДБАТА.

Когато се заражда митът за ОЗИРИС, цар по делтата на Нил, Тот влиза в неговата свита и става негов секретар, прототип на онези писари, които винаги са играли голяма роля в канцеларията на фараона. Съвсем естествено е тогава в негово лице да се посочва и откривателят на писмеността, а после и на всички клонове на науката и изкуствата, свързани с писмеността и с храма. На първо място е магията - знаел да произнася магическите формули с желаната интонация, следват медицината, астрономията, а по-малко и астрологията, теософията и алхимията. Тот е бил арбитърът на битката между Хорус - син на Изис и Озирис, и Сет - богът на Омбос в Горен Египет.

И още нещо - в преизподнята, докато Хорус и Амибис претеглят пред съдията Озирис сърцето на умрелия, Тот записвал резултатите върху глинени плочки. Така Тот изпълнявал своята основна дейност - като секретар.

Тот обаче не е бил удовлетворен от определения му второстепенен ранг. За това когато жреците на Египет организирали космогонии, в които всяко местно духовенство да даде предпочитание на бога, когото почита, теолозите на Хермополис (съперници на тези от делтата и Хелиополис) организирали друга космогония - за бога Тот.

Според иероглифните надписи от храма на Дендера от времето на Нерон за бога Тот се казва : "Тот, два пъти големият, най-старият, господарят на град Хермополис, големият, големият бог в Тентурис, върховният бог, създателят на ДОБРОТО, сърцето на Ра, той, който съществува още от самото начало, Тот, който почива върху ИСТИНАТА.

Върни се назад