Новини

­Актуални новини от Институт за Франска Астрология Люмиер - www.ifastrology.com. Новини от света на астрология­та.

АНТОЛОГИЯ НА АСТРОЛОГИЯТА

­(АНТОЛОГИЯ НА АСТРОЛОГИЯТА СЕ ПУБЛИКУВА ЗА ПЪРВИ ПЪТ У НАС)

Рядко някоя наука е будила такъв голям интерес и в същото време е била така презирана до скоро и у нас като АСТРОЛОГИЯТА.

Още в древността Науката за звездите привлича умовете на мислещите хора, а те - познали я веднъж, остават завинаги в нейн плен.

Най-старите, достигнали до наши дни сведения за тази наука, идват от Китай и Индия - оставя ги Конфуций. Тeхният път минава през Персия - с едни от най-ярките й представители Заратустра, Останес и Хистаспк. Подслон им дават храмовете на Египет - жреци ревностно ги записват в "Книгата на мъртвите". Хермес-Тот, наричан още Трисмагист (три пъти велик, три пъти голям), оставя писмена информация не само за медицината, окултизма и алхимията, но и за астрологията. Великите умове Птоломей, Плотий и Порфирий творят в Александрийската астрологическа школа, постепенно сляла се с учението на гръцките алхимици, с арабската школа, в която работи Авицена - философ, медик и астролог. Те съхраняват и доразвиват астрологията като наука.

"НИЩО НЕ СЕ СЛУЧВА НА ЗЕМЯТА, БЕЗ ДА Е ЗАПИСАНО В НЕБЕСАТА" - ХЕРМЕС, или "КАКВОТО Е ГОРЕ - ТОВА Е И ДОЛУ"

Легендата разказва, че Александър Македонски прочел този надпис върху ЗУМРУДЕНАТА ПЛОЧА, която намерил в гробницата на гръцкия бог Хермес. Тази останала от вековете сентенция дава всъщност и точната представа за предмета на астрологията като наука.

В момента на раждането на даден човек положението на небесните тела (звездите) има своето значение. С помощта на установените в астрономията закони астрологията съставя звездна карта - наречена по-късно хороскоп, и по нея разгадава бъдещето на родения.

Какво прави астрологът в работата си, за да начертае или още да трасира бъдещия живот на родения? - Той всъщност прочита "ПОСЛАНИЕТО НА ЗВЕЗДИТЕ" или както е казал смятаният за божество покровител на Вавилон - Бел Мардук: "Светът е единен, всички неща и явления са взаимно свързани, всеки от нас е част от Космоса, лъч от ЛЪЧА НА СВЕТЛИНАТА".

Астрологията се занимава с изучаването и прогнозирането на събитията от земния ни живот - ние идваме в един момент и в друг - си отиваме, т.е. предмет на астрологията е човекът - от момента на неговото раждане до момента на смъртта му. Нашият живот върху планетата Земя.

Астрологията, родила се във времето в общия хаос от окултизъм, алхимия, магьосничество, медицина, успява да се развие в самостоятелна наука и по-късно се разклонява на раздели.

Ще се опитам да изложа в хронологичен ред имената на по-значителните автори в областта на науката АСТРОЛОГИЯ.

Най-ранните сведения достигнали до нас са ни оставени от Заратустра, наречен още и ЗОРОАСТЪР - име, с което този ирански пророк и религиозен реформатор е познат на новия свят. Той е живял в североизточната част на територията на Иран (днешен Афганистан или Узбекистан) през VI-и VII-и век преди Новата ера. Според английският биограф З. Вест Зороастър е живял от 660 година до 583 година преди Новата ера. Той е бил пророк и реформатор на зороастризма - древна иранска религия.

Учението на Зороастър се противопоставя на жреческата доктрина през това време, като намира подкрепа и закрила от един от принцовете Виштапс. Реформата се разпространява постепенно с нарастваща известност и слава. Според английския астролог Алан Лео Зороастър е вавилонски мъдрец, маг и астролог, родоначалник на Авестийската астрологическа школа със своите 13 книги. Те се явяват като сборник (сбирка) от свещени текстове за основаната от Зороастър религията на иранските народи (перси, миди, парти, бактри и др.). Тази религия признава две начала в света: добро - с вдъхновител Ормузд, и лошо - с вдъхновител Ариман. Ормузд се нарича още и Ахура Мазда, оттук и името на религията.

Това религиозно движение, подето от манихейския жрец Маздак в Иран през V-VI век, е имало народен характер, борело се против аристокрацията и висшето духовенство, проповядвало унищожение на неравенството в имотното състояние, обявявало се против потисничеството на жената и др.

Тези свещени текстове са били написани на авестийски език, известен като ЗЕНДСКИ език. Оригиналните текстове на свещените книги са били унищожени при победата на Александър Велики. След това са възстановени устно през епохата на сасанид, по името на персийския цар Сасан, персийска династия III-VII век преди Новата ера.

Шахпухр II - сасанидски цар на Персия (310 - 379) е този, който възстановява територията на своята страна в края на III век. Води битки срещу римляните в Месопотамия. Той възобновява старите авестийски свещени текстове, при което са се оформили 21 книги, а след 337 година започва да преследва християнството.

Боготворени от Зороастър стари божества Митра и Зурвам обаче се превръщат в един твърд радикален дуализъм.

Мнозина може би знаят, че цивилизацията на древния ВАВИЛОН в Месопотамия е била наричана "магическа". Вавилонците се кланят на не по-малко от хиляда божества, но главен Бог за тях е бил БЕЛ МАРДУК, божеството на предсказанията и заклинанията, смятано освен всичко друго и за покровител на Вавилон.

Приблизително преди 3500 години жреците на Бел Мардук изхождали от предпоставката, че СВЕТЪТ е единен, че всички неща и явления са взаимно свързани, че всеки човек е част от единния КОСМОС.

Цивилизацията на Вавилон е позната не само с класиката, написана от ХЕРОДОТ, гръцки историк живял 484-425, наричан от Цицерон "бащата на историята", но също така с археологията и от хилядите дъсчици и глинени плочки с клиновидна форма. Те представят в различни аспекти ежедневния и интелектуален живот, включвайки религиозни и литературни текстове, формули за гадаене и ясновидство, както и магии, астрологични наблюдения, медицинска диагностика и други.

Каноническите текстове на този вид астрология е именно тази серия от клинописни дъсчици, известни като "Енума Ану Енлил", написани на акадски език през втората половина на II век преди Новата ера. За най-ранни сведения за предсказателство в Месопотамия навярно се смятат описанията на сина на Юдея, управител на град Лагаша (XXIV век преди Новата ера). В тях богинята Нисаба дава преди всичко указания на Юдея за строителството на храмовете, изучавайки глинените плочки, върху които са изобразени звездите.

Възникването на астрологията е тясно свързано с астралните елементи на месопотамската религия, като цялостно не са определени от нея.

Върни се назад