Новини

­Актуални новини от Институт за Франска Астрология Люмиер - www.ifastrology.com. Новини от света на астрология­та.

ВЕНЕРА - КРАСАВИЦАТА АФРОДИТА

­

Венера е най-близката до Земята планета. Тя носи името на древногръцката олимпийска красавица Афродита, родена в пяната на морските вълни на брега на Кипър, а в римската митология - Венера. Поради удивителната яркост, с която тя се откроява на утринното или на вечерното небе, от най-стари времена планетата се нарича още Зорница или Вечерница.

По своите размери и маса планетата Венера не се отличава много от Земята. Масата й е по-малка с 20% от тази на Земята, а радиусът й е по-малък от земния с 270 km. Средната й плътност, която е 5,24 g/cm3, също незначително се отличава от средната плътност на Земята.

Макар че от планетите Венера е най-близката ни космическа съседка, нейната повърхност не се вижда от Земята. Това е така, защото тя по подобие на Земята притежава атмосфера, открита още през 1761 г. от руския учен Ломоносов. В продължение на почти 200 години тази доста плътна атмосфера е била непроницаема бариера за наблюдаване и изучаване на повърхността на планетата.

Венера е носителка на съзнанието, на познанието и мъдростта на егото. Тя се символизира от пчелата, която носи в кошера мед, събран от цветята, които също са последният продукт на растението. Следователно Венера е символ на всички изкуства, на цялата социална мъдрост, на всичко, което е узряло от опита.

Тя означава също емоциите, понеже ние получаваме емоции или ефекти, в резултат на нашия допир с външния свят. От тези отношения възникват радостта или скръбта, песента, изкуството или чувствеността.

Душата на отношението е любовта, любовта на Марс - желанието, бруталната сила на себевъзпроизвеждането чрез другите, но без те да бъдат зачитани.

Любовта на Венера е мъдра любов, която възниква от истинска обмяна, от алтруистично другарство, любов - мъдрост.

Венера отбелязва жената, не майката или съпругата, не жената, която има задължението да се грижи за дома, а любимата жена, любовницата; означава брак по любов и връзките на родения. Тя е тази, която привлича, която предизвиква връзката. Нейният символ е огледалото на богинята, знак на привлекателност, тъй като е една магнетична планета. Тя е атракцията, общителността, забавленията - балове, театри и др. Всичко, което е артистичен талант с цел прелъстяване, е водено от нея (знаем как любовта вдъхновява всички изкуства).

В човешкото тяло планетата Венера отговаря на женските полови органи. По нейното положение може да се разсъждава за отстраняване на бъбреците чрез операция, за венозното движение на кръвта, за гърлото и тена на човека.

В една тема се разглежда, за да се осведомим за възможностите роденият да бъде прелъстен за сключване на брак.

Върни се назад