Новини

­Актуални новини от Институт за Франска Астрология Люмиер - www.ifastrology.com. Новини от света на астрология­та.

МЕРКУРИЙ - КАЛЯСКАТА НА ДУШАТА

­

Меркурий дава възможност на Юпитер да се прояви, следователно това е интелигентността, каляската на душата. Тя често изхвърля божествените неща, когато бяга от правия път, поддавайки се на настроенията на Луната, овладяна от отделящата се кристализираща сила на Сатурн. ­

Символът на планетата е крилатата шапка и жезълът на Меркурий, пратеника на Бога, символизиращ отново интелигентността, която установява връзки между различните психични функции.

Меркурий е най-близката до Слънцето планета. Тя винаги се наблюдава на малко ъглово разстояние от него и поради това не може да се вижда от Земята освен в часовете на полумрак - малко след залез или малко преди изгрев.

Планетата Меркурий обикаля около Слънцето по силно елиптична орбита на средно разстояние 0,39 AU, което е около 2,5 пъти по- малко от разстоянието между Земята и Слънцето. Планетата не случайно носи името на бързоногия вестител на олимпийските богове Хермес в римската митология - Меркурий. Това е най-бързо движещата се планета. При движението си по орбитата Меркурий прави една обиколка само за 88 земни денонощия със средна скорост 54 km/s, която е почти два пъти по- голяма от средната скорост на Земята.

Повърхността на Меркурий е покрита с кратери, така че нейните снимки трудно се отличават от тези на Луната. От някои меркуриански кратери на големи разстояния радиално се простират светли лъчи.

Меркурий, това е интелекта, връзките на индивида, съседите, по-младите братя; учението и юношеството; литературата, писмеността, посланията, книгите, малките превозни средства (от рода на велосипеда), последователите на Учителя, речите, хитростта, движението - късите малки пътувания.

В организма на човека Меркурий има отношение към нервната система, ръцете (до рамото), дишането и белите дробове.

Планетата Меркурий, като владетел на нервната система, носи впечатления на егото, за да може и то да научи уроците на отношението към обектите на външния свят. Той обединява реакциите на тялото, той е служител на Зевс.

Меркурий твърде често е и един недостоен посланик, крадец. Луната - женският полюс на Сатурн, носи настроения и постоянни промени. Меркурий, който заема подобно положение към Юпитер, е постоянно неспокоен и се оформя според обекта на възприятието и мисълта.

Ако Юпитер заема положението на един Бог наотмъщението, ако няма друг начин да се разруши кристализацията на Сатурн, Меркурий става също разрушител и разпръсква Лунните приливи, защото Меркурий е винаги повече или по-малко неприязнен към Луната, особено ако Сатурн е станал проводник на онези функции на съзнанието, които сега ще изучаваме.

Положението на планетата Меркурий в един хороскоп се взема под внимание, за да се осведомим за пъргавината на ума, на умствените възможности на родения, неговата мисъл и начина му на изказване.

В МУНДАННАТА АСТРОЛОГИЯ Меркурий е планетата, чиято роля е свързващата. Тя властва над писатели, преводачи, журналисти, издатели, адвокати, търговци, учители и т.н. Във финансов план може да й се припише управлението на борсата - главно поради аспектите й с планетата Юпитер. Приливите на Меркурий не са достатъчни, за да дадат цялостност на властта. Без помощта на планетите Слънцето, Уран и Сатурн възможностите на планетата остават изцяло интелектуални и не достигат способността да се конкретизират в практически и колективен план.

Хората в държавата трябва да общуват помежду си и планетата Меркурий представя начините, посредством които те го осъществяват. Всички комуникации - ж.п.транспорт, въздушен, морски, сухопътен пощи, слово, писменост и печат се управляват от планетата Меркурий. Той представя обществените вълнения и интелектуалните системи и всички техни прояви посредством образованието, литературата, комуникациите, интелектуалните движения и тенденции, училищата и търговията. Разпространението на политическите речи, съобщенията, посланията на хората и съобщенията на масмедиите са свързани с транзитите на планетата Меркурий.

Ще продължим разглеждането на планетните влияния със следващата двойка МАРС - ВЕНЕРА. При тази двойка планети ще боравим с центробежните и центростремителните сили.

Върни се назад