Новини

­Актуални новини от Институт за Франска Астрология Люмиер - www.ifastrology.com. Новини от света на астрология­та.

СЛЪНЦЕТО - ПЛАНЕТАТА, ДАРИТЕЛ НА ЖИВОТА

Регулатор на живота, на работата и удоволствията, планетата СЛЪНЦЕ е била обожавана още в зората на човечеството. В рисунките в пещерите през каменната епоха са го изобразявали като телец или като великан, исполин. Познат ни е култът към планетата Слънце при вавилонците, финикийците, персите и индийците. Сблъскваме се с това обожествяване и в старата, предколумбийска цивилизация в Перу, Америка, наричана страната на Сл­ънцето. Там Слънцето е било в центъра на религиозния и на социалния живот.

В древния Египет дневното движение на планетата Слънце е възприето като картина на човешкия живот. Детството е представено от Horus - изгрева на Слънцето. Зрелостта се свързва с Ra - положението на планетата Слънце на обяд, старостта - от Atoum, планетата в своя залез е като символ на помощника на старостта, и смъртта - от Knoum, положението на планетата Слънце в полунощ.

Маите са приписвали важността на магическите и религиозните ритми в своя живот също на планетата Слънце - за поддържането и запазването на енергията си по време на кулминацията на планетата и за подкрепянето на походката при залеза.

При гърците изгряващото Слънце е било утъждествявано с Хелиос, проводник на чара на Слънцето, закрилник на боговете и на хората, наречен по-късно Аполон. Синът на Зевс и на Лето е проводникът на музите, бащата на медицината. Аполон, който символизира красотата и мъжката сила.

Като други божества Слънцето е познато като Дионисис, синът на Зевс и на Семеле, който е символ на психичната енергия и на физическата сила, свързващ се с бащата и с авторитета.

Заедно с въвеждането на култа към Слънцето в ориента, в гръцката митология боговете предсказват божественото астрално влияние, доминирано от Зевс, господарят на съдбите. Слънцето спира своя ход, за да продължи любовта на Зевс и Алкмене, както и да позволи на Херакъл да оплодотвори петдесетте синове на цар Теспиос.

Положението на планетата Слънце е дадено в ефемеридите, така че вие можете сами да изчислите неговата дължина в хороскопа си, ако не разполагате с компютър и съответната астрологическа програма.

В един хороскоп това светило изразява жизнената енергия, която ще носи в себе си роденият. Осите на рождената карта са каналите, по които се разпределя и трансформира слънчевата енергия в полето на съзнанието.

Графически Слънцето е изобразено чрез кръг - символ на безкрайността, символ на волята, която може да се изтръгне, да се развие и укрепи. На волята, която е способна да нараства така, както нашите физически сили, които ни дават жизненост. Това е положителната енергия или ден, белязан от активността, светлината и топлината.

Слънцето ни дарява с индивидуални способности, с волята, със силата в живота, със светлината, царуването, славата, успехите. То символизира златото, всичко, което е топло, горящо, топящо се, това, което омайва и стопля - любовта.

Положението на Слънцето по домове определя фазата на индивидуалното себеразгръщане и периода на живота, в който и през който интегриращата сила на небето ще действа най-силно.

Слънцето е управител на зодиакалния знак ЛЪВ - ПЕТИ ДОМ в хороскопа, и господства над полето, което се свързва с емоционалния живот на родения, с неговите сексуални възможности, с любовта и авантюрите, с интелектуалните му способности. В този дом това светило има най-силно влияние в сравнение с другите домове.

В рожден хороскоп на мъж Слънцето се разглежда като символ на бащата на родения, а в хороскопа на жена - на съпруга, на брака. Като качества се определят жизнеността, издигането в живота, почтеността и искреността на човека. От частите на човешкото тяло Слънцето е свързано със сърцето. Затова по положението на тази планета в хороскопа се съди не само за сърдечните работи на личността, но и за самото сърце, за неговото отслабване и заболяване, а също така и за кръвното налягане.

Слънцето няма връзка с останалите планети, тъй като е отражение на основното божество на Земята. В един хороскоп се взема под внимание, за да се осведомим за волята на родения.

Градусът на Асцендента в звездната карта представя точката на изгрева на Слънцето в момента на раждането. Ако индивидът е роден по обяд, Слънцето ще се намира в своя зенит - Медиум Цели на хороскопа, а в полунощ Слънцето ще бъде в своя надир - Имум Цели. При изгрева си Слънцето ще бъде в положение на Асцендента, а при залеза - върху Десцендента.

И ТАКА, ПО ПОЛОЖЕНИЕТО НА ПЛАНЕТАТА СЛЪНЦЕ СПРЯМО ЛИНИЯТА НА ХОРИЗОНТА [АСЦЕНДЕНТ - ДЕСЦЕНДЕНТ] СЕ ОПРЕДЕЛЯ ДНЕВНО ИЛИ НОЩНО Е РАЖДАНЕТО.

От положението на планетата Слънце в зодиакалните знаци се определя и под влияние на кой зодиакален знак или на коя зодия сме се родили. Това важи за всички родени в един и същ зодиакален знак, тъй като планетата Слънце носи характеристиката и на знака, в който се намира. По този начин са посочени и дванадесетте архетипа - зодии, които още от древността са познати на хората и са им давали информация за характера, способностите и дарованията на родения. За разлика от това, като пример ще взема родените под влиянието на зодиакалния знак Овен, в интервала от 21 март до 20 април независимо от годината. Тук спомагат деканатите на знака, както и градусите от Сабиенската символика. Не забравяйте и термите! Така няма да се изненадаме, ако двама или трима родени под влиянието на този същия зодиакален знак - Овен, имат много общи качества, но и се различават, което е предопределено от посочените по-горе фактори.

 

Планетата Слънце се отличава от другите звезди по своята маса и най-вече с това, че е единственият източник на светлина, от което следва и на топлина, т.е. на живота в нашата слънчева система. Слънцето има също доминиращо значение и в световната астросоциология, и над останалите планети. То характеризира преди всичко кралете, царете, императорите и диктаторите; тези, чиято власт по същество е неограничена. В действителност царската власт е била такава и е съществувала единствено благодарение на Бога. Това е властта, неограничавана от вотове и мандати.

В един по-широк смисъл в МУНДАННАТА астрология планетата Слънце дава информация за авторитета и властта. Тя представя основния характер на държавата или на нацията. В една колективна тема на сдружение или организация Светилото разкрива най-важните характеристики на общността, нейните желания, нейния живот. И още, Слънцето може да ни покаже върховната власт на нацията - суверена и лидера, краля и кралицата, президента или министър-председателя. Следователно Слънцето може да ни представи едновременно ефективния политически живот и лидера, и символичния глава на държавата. То може също да посочи начина, по който нацията изразява себе си, митовете и представите, които се проектират, както и начина, по който чужденците възприемат и гледат на тази нация.

Преминавайки периодично през отделните сектори на звездната карта-домовете, планетата Слънце допринася за възстановяване на престижа на дадена фирма, за засилване на авторитета на отделна държава или за някаква злоупотреба. Всичко това зависи от връзката му с другите планети, с които е в аспект.

Когато се разглеждат проблеми, свързани с финансовата политика, Слънцето играе важна роля, защото управлява златния еталон в монетната система на държавата.

Забелязва се, че твърде рядко се среща типа "чиста" слънчева власт. Фрапантен пример за подобна власт е Наполеон I-ви, Бонапарт. В неговия хороскоп планетата Слънце се намира в полето на ДЕСЕТИ ДОМ в зодиакалния знак Лъв, на който Слънцето е управител. В този случай планетата Слънце е господар на МЕДИУМ ЦЕЛИ, т.е. на действията и на Съдбата.

ПЛАНЕТИ, КОИТО СЕ ОТНАСЯТ КЪМ СЪЗНАТЕЛНОТО

Сега ще разгледаме областта на отделното себе, което е полето на съзнанието, съсредоточено около схващането "Аз съм това, или пък онова". Схващането на съзнателното Аз, че именно то е онова особено същество, а не друго, е първият основен фактор в съзнателния живот. Всяко живо същество най-напред трябва да изгради една сама по себе си определена форма. Това е от сферата на действие на планетата САТУРН. След това то следва да поддържа себето. Този фактор на себеподдържане действува чрез принципа на компенсацията, която е основата на целия органически живот. Това пък е от сферата на действие на планетата ЮПИТЕР. Най-накрая, съществото трябва да се възпроизведе чрез някакво творческо действие, което астрологически се отнася към планетата МАРС.

Тези три планети - САТУРН, ЮПИТЕР и МАРС, се смятат за положителни, или "мъжки" планети. На основания, които ще разгледаме по-късно, те се свързват с другите планети които са отрицателни, или "женски". Това са съответно ЛУНАТА, МЕРКУРИЙ и ВЕНЕРА. Термините "мъжки" и "женски" не са особено сполучливи.

По-добре би било да се каже, че САТУРН, ЮПИТЕР и МАРС дават началото на жизнените процеси, действат като причинни фактори и агенти, докато ЛУНАТА, МЕРКУРИЙ и ВЕНЕРА установяват или оживяват и довеждат до узряване същите процеси.

Следователно тези шест планети на съзнателното ще бъдат разгледани като три чифта, всеки от които е в специфична връзка с една от трите основни жизнени операции, описани по-горе.

Върни се назад