Статии

Актуални статии от Институт за Франска Астрология Люмиер - www.ifastrology.com.­­­

ПЛАНЕТНИ ПОЛОЖЕНИЯ

­

Всеки хороскоп може да се сумира на първо място чрез отбелязване на положението, след това триплицета и най-после качествата на знаците в кои то болшинството от планетите се намират по време на раждането. Ако имате някакво съмнение кой триплицет има най-голямо влияние, тогава тези знаци в които са поставени Слънцето и Луната ще имат превес като се дава пред почитание на Слънцето. Ако Слънцето и Луната са в знаци от едно и също ес тество, те се считат за болшинство.­

ПЛАНЕТНИ ПОЛОЖЕНИЯ

ИЗТОЧНИ ПЛАНЕТИ

Болшинството от планетите изгряват и са близко до източния хоризонт по време на раждането. Това означава издигане в живота благодарение на собст вената енергия, предприемчивост и постоянство, достигане на добро положение с власт и авторитет. Това означава способност за самоконтрол, възможност да се ползват силите на планетите по свое желание. Много възможности и сила да се оползотворят добрите сили действащи при раждането. Дава напредък и благо денствие

ЗАПАДНИ ПЛАНЕТИ

Болшинството планети залязващи при Вашето раждане означава по-малка въз можност за овладяване на обстановката или поставя повече влиянието на Съдба та. Влиянието Ви засяга значително и Вие не градите сами своята Съдба. Ще има някой който ще Ви помага или съветва. Ще имате по-малко свободна воля, но това е от голямо значение защото означава сливане на личността с индиви дуалността ако сте в състояние да схванете цената на тази жертва.

ПЛАНЕТИ НАД ХОРИЗОНТА

Болшинството планети намиращи се над хоризонта дават възможност да се про явят вичките им скрити сили. Вие ще изявявате лесно тяхното влияние и следова телно ще имате успех в живота и напредък който ще надхвърля рамките на дадено то при раждането. Означава известни амбиция, самостоятелност, самоувереност, енергичност и постоянство. В живота ще имате някои периоди на успех и благо приятни условия ако проявите усилия и решителност да използвате всичките даде ни Ви възможности.

ПЛАНЕТИ ПОД ХОРИЗОНТА

Когато болшинството планети при раждането са под хоризонта това означава, че ще имате успех в напреднала възраст. Ще имате нещо вложено във Вас което няма да можете да изразите външно. Няма да имате много възможности да подоб рите положението си и следователно трябва да използвате всяка една от тях. Ще успявате повече чрез сътрудничество и твърдо постоянство, отколкото да се хвърляте в големи предприятия. По добре е да оставите друг да поеме отговор ността отколкото да правите това сами. Най-добре ще работите ако останете не признат и неизвестен. У Вас има заложено повече отколкото Вие самия съзнавате.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЛАНЕТИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТ(ТРИПЛИЦИТЕТ ИЛИ ТРИГОНОКРАТИЕ)

ОГНЕН ЕЛЕМЕНТ

Болшинството планети в огнени знаци показват една много одухотворена и идеалистична натура. Вие притежавате голяма сила и енергия, жицненост, енту сиазъм, надежди, богата и щедра природа и действия. Имате дълбоки чувства, обичате горещо и страстно и никога не Ви липса въодушевление. Любовта към героичното и настойчивост при преследване на поставената цел са силно под чертан блег на характера Ви. Винаги влагате много от себе си в това, което правите и чувствате, но трябва да избягвате прекалената интензивност и при бързаност и винаги добре да обмислите преди да говорите или действате.

ВЪЗДУШЕН ЕЛЕМЕНТ

Болшинството планети във въздушни знаци дават една въодушевена и артис тична натура. По същество Вие сте изтънчен и живеете повече с ума отколкото със сетивата. Може да обичате емоционалните удоволствия, но ще Ви отвращава всичко което е чувствено. Душата Ви е будна и имате рядкото качество да пре живявате нещата с Вашия ум. Имате добри интелектуални способности и можите да учите с лекота. Артистичната страна на живота Ви допада повече от научна та, освен ако не се касае до философската страна на науката. Имате прекрасни идеали и можете да култивирате у себе си изтънчен вкус.

ВОДЕН ЕЛЕМЕНТ

Болшинството планети във водни знаци показват една емоционална и психич на натура. Инстинктите и сетивата са силни и затова сте много възприемчив и впечатлителен. Много ще зависи от условията, средата и обстановката как ще използвате и оценявате живота, понеже има остри и живи възприятия и схващате нещата по един особен начин чрез чувствата. Вие сте медиумичен и много често се поддавате на чувствата и мислите на другите, било то жени или почитатели. Живейте чисто за да бъдете щастливи.

ЗЕМЕН ЕЛЕМЕНТ

Болшинството планети в земни знаци показват една практична и трезва натура. Вие основно ще изпитвате нещата и ще се придържате точно към фактите като вина ги гледате на солидната и конкретна страна на живота. Притежавате научни способ ности и ще имате успех във всички неща, свързани със земята и всички работи кои то са осезаеми и солидни. Обичате справедливостта и желаете всички идеали да са от практично естество и да се реализират лесно. При все,че няма да сте бързи, блестящи и остроумни, Вие винаги ще изледвате нещата основно и с голямо посто янство. По този начин ще спечелите много по-големи успехи, отколкото ако бъдете прибързан и гледате леко на нещата. Ще сте човек на когото може да се разчита повече отколкото външния вид предполага.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЛАНЕТИТЕ СПОРЕД КАЧЕСТВАТА НА ЗНАЦИТЕ

КАРДИНАЛНИ ЗНАЦИ

Болшинството планети в кардинални знаци показват голяма амбиция, предприем чивост и енергичен дух. Вие силно се въодушевлявате и трябва да бъдете на челно място, за да сте щастливи и доволни. По начало сте пионер и ще се стремите да ръководите нещата. В много отношения сте самостоятелен независим и деен. Ще до биете слава и ще бъдете повече или по-малко бележит в средата в която се движи те. Обичате промяната която ще Ви направи капризен и несигурен, но тези промени ще са за добро за Вас.

НЕПОДВИЖНИ ЗНАЦИ

Болшинството планети в неподвижни знаци е благоприятно указание за Вашата солидност и търпение. Вие сте човек на когото може да се разчита. Понякога сте много твърд и упорит и ако това стигне до крайност ставате догматик и инат. В основата на Вашия характер има известна гордост и достойнство което Ви дава са моувереност и независимост. Можете да бъдете строг и в известно отношение влас толюбив, при все, че не сте склонни да го приемете. Благодарение на силно застъ пеното у Вас чувство можете да бъдете добър и постоянен.

ПОДВИЖНИ ЗНАЦИ

Болшинството планети в подвижни знаци означава гъвкавост, нерешителност и недостатъчна твърдост. Вие сте сензитивен и симпатичен. Ако се постараете да гледате по-сериозно на нещата ще бъдете много по- полезен в живота. Иначе ще бъдете непостоянене и ще се чувствате, че Ви липсва нещо и ще сте недоволен от себе си. Трябва да се стараете да си изработите по-голяма самоувереност, от кое то ще зависи успеха Ви. Обичате интелектуалните занимания. Понякога сте неспо коен и несигурен.

Върни се назад