Статии

Актуални статии от Институт за Франска Астрология Люмиер - www.ifastrology.com.­­­

НЕПОЗНАТИТЕ ПЛАНЕТИ В НЕМСКАТА ЛИТЕРАТУРА

­

В Германия АЛФРЕД ВИТТЕ е основател на училището по астрология в Хамбург. Той е роден на 2 март 1878 година в град Хамбург в 21 часа и е изпъл нявал длъжността главен секретар в Кадастара на града. Изучавал е астрология в курсовете които са били организирани от Брандлер - Прахт в Хамбург.

От 1919 година до 1924 година той публикува резултатите от свойте собст вени наблюдения в едно астрологическо течение в което посочва своята планетарна теория за симетричното разположение на планетите спрямо една линия. Витте е рабо тил с помоща на един подвижен кръг, разделен на 360 градуса поставен върху лист хартия, като около него е нанасял факторите от хороскопа ( това са светилата, ос таналите планети, Асцендента, Медиум Цели и други ). Според принципа на равните домове, той е използвал множество домификации, като например Домове по 30 градуса като е започвал броенето от Асцендента, Медиум Цели, от планетите, от земната ос линията Козирог - Рак. Всяка една домификация е отговаряла на една точно опреде лена област. Равнозначните домове са били нанесени върху подвижният градуиран кръг, а положението на планетите върху Домовете които се получават автоматично като се премести куспидата на върха на Първи Дом срещу фактора въз основа на избраната домификация.

Витте е използвал като дъга на директирането слънчевата дъга, която се получава при разликата между прогресивното Слънце минус дължината на Слънцето в радикса за всички фактори от радикалния хороскоп. Ясно е, че Витте си е служил с прогресиите.

Хамбургското училище по астрология и днеска използва същите методи на работа в астрологията. Този начин на работа е позволил на автора да достигне до значителни лични заключения за ефекта в даден хороскоп. Това са нещата които той е знаел преди достигането до въпросите свързани с транснептуниевите планети.

Витте ни дава информация за четири нови планети, а именно:

КУПИДОН, ХАДЕС, ЗЕУС и КРОНОС. Останалите четири са били представени от неговият ученик ФРИДРИХ ЗИЕГРУН, АПОЛОН, АДМЕТ или АДМЕТОС, ВУЛКАН и ПОСЕЙДОН. Благодарение на транснептуниевите планети "открити" от ВИТТЕ, ЗЕУС и КРОНОС въз основа на неговата теория за планетните фигури, е било възможно ас трологическото училище в Хамбург да предскаже Втората световна война.

Върни се назад