Статии

Актуални статии от Институт за Франска Астрология Люмиер - www.ifastrology.com.­­­

НЕПОЗНАТИТЕ ПЛАНЕТИ В АМЕРИКАНСКАТА ЛИТЕРАТУРА

­

В американската литература проблема с непознатите планети е свързан предимно с въпроса: "Има ли други планети в обсега на планетата Плутон?" В американското астрологическо списание ( месечно издание ) от януари до март 1957 година ЖАН ИР се занимава с този проблем. Той се е надявал, че при неговите експериментални наблюдения е засякал около 6, 7 или 8 нови планети. Наличието на толкова много непознати до тогава тела са будили известни опасения. По-късно доктор ПИКЕРИНГ на който хипотезата за прецизиране орбитата на планетата ПЛУТОН е доказал присъствието на две нови планети само.

През 1906 година ХЪДЗЪН и СУИТКЛИФ са предвидели две планети в близост до планетата ПЛУТОН. По-близката от тях са нарекли МОРИА и по отдалечената ЛЪВ. За планетата МОРИА са определили една периодичност от 639 години, става въпрос за нейната революция, възвръщане в изходния пункт, а за планетата ЛЪВ 1615 години. Авторите доказват също, че в продължение на две революции на планетата Лъв, то планетата Плутон извършва приблизително тринадесет. Тази смяна на преминавани ята, по точно на фазите се извършва при всяко преминаване на планетата Плутон в своя ПЕРИХЕЛИЙ в знака Скорпион.

Значението на планетата Лъв се свързва с негатвните страни на човека, а така също и със смъртта за двата пола.

Върни се назад