Статии

Актуални статии от Институт за Франска Астрология Люмиер - www.ifastrology.com.­­­

ЛУНА - ЖЕНСТВЕНА СВЕТЛИНА

­

Луната е единственият естествен спътник на Земята. Радиусът й 1740 kм,т. е. около 1/4 от земния, а масата й 7,25.10 на 22 kg, или­ 1/81 от масата на Земята. Доскоро се смяташе, че Луната е най-големият от спътниците в Слънчевата система в сравнение с планетата, около която обикаля. Неотдавна обаче бе установено, че първенството в това отношение е на спътника на планетата Плутон - Харон.

Средната плътност на Луната е 3,3 г/cм3,т.е. по-малка от тази на Земята. Вероятно лунното ядро не е така плътно като земното.

Графически се изобразява чрез полумесец в неговата първа четвърт. Луната се променя, видоизменя се, скрива се, появява се отново, точно като жената, която символизира. Това е енергията, нощта, мистерията, онова, което спи, емоционалната сила.

В полето на съзнанието животът тече, стават промени, енергията се освобождава в действието. Тази психична енергия, която се съдържа и действа в полето на съзнанието, в границите на "моето его", определени символично от Сатурн, се представя астрологически от Луната.

Луната е онази част от Слънцето, която е ограничена от Сатурн. Ако мога да си позволя такова особено астрологическо твърдение, тя е онази част от жизнената енергия на цялото същество, която човек съзнава като себе си, като съзнателно себе, което е самият той.

Сатурн се отнася към абстрактната структура на това его. Луната излива в тази структура психична енергия - резултатът е съзнателното същество, особеното живо същество. Следователно отношението Сатурн - Луна е отношение на формата към енергията. Формата предполага енергия, като съществува едно дълбоко взаимообуславящо се действие.

Планетата Луна се характеризира с непрекъснатото движение, с изменчивост, затъмнения [еклипси]. Това е предимно власт, която произтича от народа, т.е. постоянно се поставя под въпрос.

Всеобщото гласоподаване, събранията и политическите дискусии, парламентът, обществените движения на масите, избирателните консултации, формирането на общественото мнение, което по същество е изменчиво, зависят най-вече от тази планета, както и от нейните приливи и отливи. Луната е сателит на планетата Земя и се намира най-близко до нея. Тя дава също плодородието, владее водните площи на Земята - морета и океани. Освен това владее и нашите емоции.

Във финансов план планетата Луна управлява среброто, земята, реколтата и плодородието. В наше време, когато обезценяването е видимо, според различните фази на Луната, в които тя е различно видима, бихме я предпочели пред планетата Слънце по отношение на финансовата политика на държавите.

Луната символизира промяната, жената, женското начало, публиката, народа - тълпата, демокрацията, парите като знаци - банкноти и монети.

Луната дава сведения за публичния живот, търговията, за въображението, майчината любов. Луната показва семейството и популярността на родения.

Луната е свързана с всички останали планети и е зависима от тях. Разглежда се извън темата, за да се осведомим за популярността и обществения живот.

Луната е това, на което Слънцето - властта на държавата, разчита. Тя представя масите, обикновените трудови хора и популацията - народът, като цяло. По-специално тази планета влияе върху женското население на държавата, а от гледна точка на индивидите тя управлява отделната жена, в колективните отношения - женската природа, женската половина на обществото. Луната представя също така общоприетите, популярните мнения, както и масовите идеологии.

Изучаването на влиянието на планетата Луна може да се раздели главно на два момента:

- първият е физически и механически, който я определя като останалите планети в нашата система. Всички неща, които се отнасят до този сателит без атмосфера, без вятър, облаци и вода, са предмет на изучаване от астрономията.

- вторият момент - влиянието на Луната върху Земята и върху всеки от нас като динамика и психика, са в обсега на астрологическите проучвания.

Л

уната обикаля Земята за 28 дни 2 часа и 19 минути - един лунен месец, за който тя се възвръща в същия градус и зодиакален знак от който е тръгнала.

В този интервал от време (един лунен месец) Луната заема различни положения спрямо Слънцето. Именно тези различни позиции са така наречените ФАЗИ НА ЛУНАТА. Те са четири и всяка от тях има съответното наименование: НОВА ЛУНА, или НОВОЛУНИЕ; ПЪРВА ЧЕТВЪРТ; ПЪЛНА ЛУНА, или ПЪЛНОЛУНИЕ; и ПОСЛЕДНА ЧЕТВЪРТ. Всяка от фазите е отбелязана със съответен знак в Ефемеридите, като е посочен ден, час и градус на зодиакалния знак.

- Фазата Нова Луна имаме когато тази звезда минава между Слънцето и Земята, което определя съвпада (съединението) между Луната и Слънцето. Следователно Луната е невидима за нашите очи.

- Седем дни по-късно, когато Луната е на разстояние от 90 градуса от Слънцето (аспект квадратура между светилата), тя се вижда осветена в своята половина във формата на полумесец и вече се намира във фаза Първа четвърт.

- Когато изминатото от нея разстояние е равно на 180 градуса (аспект на противоотстояние - опозиция между светилата), Луната е осветена изцяло от Слънцето. В този момент Луната се намира във фаза Пълна Луна.

- И накрая, възвръщането на Луната към Слънцето, когато тя отново се намира на 90 градуса от него (повторно имаме квадратура между светилата) и се вижда на небето като обърнат полумесец - тогава тя е в своята последна фаза, наречена Последна четвърт.

Върни се назад