Статии

Актуални статии от Институт за Франска Астрология Люмиер - www.ifastrology.com.­­­

ПЛАНЕТИТЕ КАТО АРХЕТИПИ

Още от древни времена хората са били склонни, когато са се запознавали с астрологията, да приемат зодиакалните знаци като най-важните фактори за разгадаване на нейните тайни. Практикуващите астролози обаче знаят, че не зодиакалните знаци, а планетите изграждат цялостна система за прогнозиране. ­

Без съмнение, едно от най-големите постижения на астрологическа техника е силата, която придобива човек, след като е овладял тази ТАЙНСТВЕНА НАУКА, да открие в даден хороскоп първообраза на цялостната личност.

Можем да групираме астрологическите постижения в две категории. В първата са самите планети, включително светилата - Слънцето и Луната. Втората категория включва абстрактните точки, извлечени от взаимодействието между орбитите на планетите или от тяхното положение спрямо хоризонта и меридиана.

Тази лекция е посветена на основното значение на планетите, всяка от които оказва влияние върху личността.

Вавилонците, които приемали астрологията по-сериозно от останалите древни народи, са кръстили планетите с имената на своите богове. Интелектуалците от Елинистичната епоха (300 г.пр.н.е. - 1 г.н.е.) както и през Римския период (1 г. - 400 г.) са възприемали боговете и планетите преди всичко като психологически същности. ПЛАТОН наричал боговете АРХЕТИПОВЕ, като те са били първични идеи, които съществуват на ниво или в измерение твърде отдалечено от нашето обикновено съзнание. Идеи, които можем да възприемем като разположени над нашето обикновено съзнание. Вселената, Небето е МАКРОКОСМОСЪТ, а човечеството - МИКРОКОСМОСЪТ. И тук в сила е закона на ХЕРМЕС: "КАКВОТО ГОРЕ, ТОВА И ДОЛУ", като нашите първични идеи са споделени от всички хора и са отразени във всеки от нас, като в огледало.

За нас животът не е механичен или биологичен процес, а един чисто разумен процес на Космоса. Астрологията изследва именно жизнения ритъм в неговото проявление. Тя изучава законите и пътищата, по които космичният живот се осъществява на Земята, респективно у човека и у всички живи същества. Астрологията е наука за звездите. Тя разглежда като живи същества небесните тела и тяхното влиянието върху проявлението на живота на Земята.

Всяка планета, всяка звезда и всяка звездна система са фази, стъпала на проявата на живот, на творческия жизнен ритъм. Астрологията ги изучава като космични течения, които предопределят проявата на живота на Земята. Според херметичната наука можем да възприемем всяка звезда като един тон, една буква, една идея. Наричаме астрологията живия език на звездите, тъй като всяка звезда е свързана с един принцип, с известен род енергии и има специфични качества.

Още древните са стигнали до убеждението, че човек никога не може да се освободи от влиянието на планетите и от психологическите комплекси, докато не успее да ги овладее вътрешно, на психично и духовно ниво.

Дотук стана въпрос за СЕПТИНЕРА, т.е. седемте планети - от Слънцето до Сатурн. Но с откриването на новите планети - Уран, Нептун и Плутон, а по-късно и Хирон, както и на по-големите астероиди, води до разширяване на рамката на астрологичните познания отвъд известните от древността седем планети. Астрологична философия е, че откриването на новите планети обуславя и развитието на нов етап в човешката еволюция - на съзнанието.

Новите планети носят имената на астрономите, които са ги открили. По-късно те получават и митични имена, които неслучайно имат връзка с действителните функции на тези планети в звездната карта на раждането. Откриването на новите планети, техните комбинации и митичното им влияние върху човешкото съзнание роди нов колективен архетип, характерен за едно цяло поколение.

Като се има предвид тяхното движение и начинът, по който влияят на индивида, планетите се разделят на БЪРЗИ и на така наречени ТЕЖКИ планети, каквито са УРАН, НЕПТУН и ПЛУТОН, символизиращи най-общо цивилизацията и колективността.

Scan_180_str.jpg

Върни се назад