www.ifastrology.com | Астрология | Нумерология | Слънчева революция (SR)
Последни Новини
Седмичен хороскоп

Статии

Актуални статии от Институт за Франска Астрология Люмиер - www.ifastrology.com.­­­
08.12.2016
ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СЛЪНЧЕВАТА РЕВОЛЮЦИЯ /СЛЪНЧЕВ ХОРОСКОП/

От самото наименование Слънчева ръволюция, казано още "Темата на Слънчевото обръщане", или Слънчев хороскоп, се разбира, че става въпрос за изчисляването на хороскоп за всяка година, като за основа се вземе моментът, в който Слънцето отново идва в същото положение, в което е било при раждането на личността.
Повечето астролози изчисляват положението на Слънцето с помощта на логаритмите с точност до 1 (една) минута. Тази приблизителност обаче е недостатъчна, ако има желание да се навлезе в тайнствената област на Слънчевата революция. Слънцето изминава средно 25 секунди за 10 минути и следователно, ако Асцендента на Слънчевата революция попада в зодиакалните знаци с къс възход, особено в знаците Водолей, Риби и Овен, незачитането на тези 25 секунди може да доведе до изместването на Асцендента с 5 градуса. От това ще последва и неправилно интерпретиране на хороскопа.
В темата на Слънчевата революция интерпретацията се основава преди всичко на разположението на домовете в годишната тема по отношение на домовете в рождената тема, а така също и на положението на планетите.
Часът на Слънчевата революция варира приблизително с шест часа от едно раждане до друго, ето защо с едно допълнително изчисление трябва да се определи точното положение на Слънцето, неговата дневна стъпка и изминатото разстояние - дължина по еклиптиката, която е равна на рождената.
Датата на Слънчевата революция винаги отговаря на рождената дата с разлика от един ден. Затова трябва да се определи точката на изчисленията.
1. Изчисляване на точното положение на радикалното Слънце в годината, за която се прави Слънчева революция.
За улеснение на изучаването на метода на Слънчевата революция са представени примерни теми. Чрез тях по-лесно ще бъде изяснен начинът на изчисление.
Примерна тема номер 1 :
---------------------- Мъж, роден на 21 март 1943 г. Час на раждане - 00 h. 55 m. Място на раждане - Геогр. ширина 42° 41' север, София
Радикалното Слънце има изчислена дължина по еклиптиката равна на 29° 30' 51 Риби при час по Гринуич 23 h. 55 m.
Интересува ни темата на Слънчевата революция за навършените 65 години на родения около дата 21 март 2008 г.
За изчисляването на Слънчевата революция е необходим часа по Гринуич в момента, в който Слънцето се възвръща в своята еклиптична дължина, която то има в рождената тема /радикса/.

В случая е налице обратният момент от този при изчисляването на радикса - по дадена дължина трябва да намерим часа по Гринуич и търсим положението на Слънцето и планетите. За целта се вземат Ефемеридите, в които положенията на планетите са дадени за 0 часа по Гринуич - полунощ, и се намира дължината на Слънцето, която е равна на 28° 45' 56" на дата 19.03.2008 година. При дължината на Слънцето в радикса е видно, че неговото възвръщане в точната му радиксова дължина ще стане на 19.03.2008 година. Изчислява се разликата в дължините на радикалното Слънце и неговото положение в 0 часа Гринуич на 19.03.2008 година:

Слънце радикс 20.03.1943 г. в 23:55 часа 29° 30' 51" Риби
Слънце на 19.03.2008 г. в 0:00 часа 28° 45' 56" Риби
------------------------------------------------------------
Разлика: 00° 44' 55"
Разликата между двете положения на Слънцето е равна на 44 минути. С толкова дължината на Слънцето на 20.03.1943 година радикс надминава положението в 2008 година. От тук е видно, че Слънчевата революция в годината, за която се правят изчисленията, ще бъде на датата 19.03.2008 година.
Сега трябва да се изчисли стъпката на Слънцето от дата 19.03.2008 г. и от 20.03.2008 г.

Слънцето на 20.03.2008 в 0 часа e 29°45'33" Риби
Слънцето на 19.03.2008 в 0 часа e 28°45'56" Риби
-----------------------------------------------------------
Стъпката на Слънцето е 00°59'37"
Стъпката на Слънцето за 24 часа е равна на 00°59'37", а разликата между радикалното Слънце и неговото положение на 19.03.2008 г. е 44'55". Трябва да се намери за какво време тази разлика ще бъде измината от Слънцето.
За да се изрази разликата от 44'55" във време, ще се използва таблицата за интерполация на Слънцето, която е приложение към Ефемеридите. От нея намираме, че разликата от 44'55" при стъпка на Слънцето от 00°59'37" е равна на 18 часа и 05 минути.
Слънчевата революция в нашия случай ще стане на 19.03.2008 година, защото на 20.03.2008 година в 00 h. GMT дължината на Слънцето е по-голяма от радиксовата, а на 19.03.2008 година в 00 h. GMT дължината на Слънцето е по-малка от радиксовата. За да се изчисли кога Слънцето ще достигне по време по Гринуич дължината си в радикса, на 24 часа отговарят 59'37", а на 44' и 55" отговарят 18 часа и 05 минути.
По така намерения час се изчисляват всички положения на планетите (от Луната до Плутон), както това се прави за рождената тема.
Трябва да се запомни: Слънцето в рождената тема и неговото положение в Слънчевата революция е винаги едно и също и се изразява в градуси, минути и секунди.
Часът по Гринвич, който сме намерили и по който сме изчислили положението на планетите в Слънчевата революция, ще послужи и за намиране на домификацията (новото положение на домовете).
Рожденият ден на този мъж, за който съставяме темата на Слънчевата революция през март 2008 година, е бил в София, България - географска ширина 42° 41' с корекция от 1 час 33 мин. и 19 сек., тъй като София е на изток от меридиана на Гринуич.

Времето по Гринуич е 18 h 05 m 00 s
Корекцията за място на раждането + 01 h 33 m 19 s
-------------------------------------------------------
Общо: 19 h 38 m 19 s


Това е локалното (местно) време на раждането в нашия случай на Слънчевата революция. Към така полученото време прибавяме и сидералното (звездно) време за деня, в който изчисляваме революцията.

Сидерално време на 19.03.2008 11 h 47 m 39 s
местно време + 19 h 38 m 19 s
---------------------------------------------------------
= 31 h 26 m 58 s

Тъй като полученото звездно време надминава 24 часа, те се изваждат и се получава 7 h 26 m 58 s - време, което се търси в таблицата на домовете за географска ширина 42° север и съответно се намира: прилагам изчислението на компютъра
Асцендент 12° 36' Везни
II дом 09° 19' Скорпион
III дом 10° 30' Стрелец
Медиум Цели 14° 55' Рак
ХI дом 18° 37' Лъв
ХII дом 18° 08' Дева

И така за изчислената по този начин домификация на Слънчевата революция за дата 19.03.2008 година се начертава схема, както и при една радиксова тема.
Да не се забравя, че изчислението на положението на планетите винаги се прави по часа на Гринуич, в нашия случай 18 h 05 m, а дължината на Слънцето е равна на тази в радикса!

ЕДНО ЧЕСТО ЗАБРАВЕНО ПРАВИЛО:
----------------------------

ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕТО НА СЛЪНЧЕВАТА РЕВОЛЮЦИЯ СЕ ВЗЕМА НЕ МЯСТОТО НА РАЖДАНЕТО НА ЛИЧНОСТТА, А МЯСТОТО, КЪДЕТО ТЯ СЕ НАМИРА В МОМЕНТА НА СЛЪНЧЕВАТА РЕВОЛЮЦИЯ! ТАМ, КЪДЕТО Е ПРЕКАРАЛА РОЖДЕНИЯ СИ ДЕН. ИМЕННО ПОРАДИ ТОВА НЯКОИ АСТРОЛОЗИ СЪВЕТВАТ ПРЕДВАРИТЕЛНО ДА СЕ ИЗЧИСЛИ СЛЪНЧЕВАТА РЕВОЛЮЦИЯ И АКО ТЯ Е НЕБЛАГОПРИЯТНА ДА СЕ ПРОМЕНИ МЯСТОТО НА ПОСРЕЩАНЕТО НА РОЖДЕНИЯ ДЕН, ТАКА СЕ ПРОМЕНЯ ДОМИФИКАЦИЯТА НА РЕВОЛЮЦИЯТА.
По отношение мястото, за което се изчислява Слънчевата революция, съществуват две мнения. Едното е, че би трябвало да се използва географската ширина и дължина на раждането, а другата е да се използва мястото, което роденият обитава. Второто мнение е по-близко, тъй като хороскопа/картата на Слънчевата революция ни показва ежедневния модел на живот на родения, там където живее, а не където е роден.
"Много астролози РЕЛОКАЛИЗИРАТ рождената карта и използват релокализираната карта, както и рождената, когато преценяват събитията в живота. Чрез релокализиране картата на Слънчевата революция вие си спестявате тази допълнителна стъпка - М.Марч$Джоан Макевърс, Най-добрият начин..., том 4.

СМЯТАМ, ЧЕ ВЗЕМАНЕТО НА МЯСТОТО, НА КОЕТО РОДЕНИЯТ Е ПОСРЕЩНАЛ РОЖДЕНИЯ СИ ДЕН Е ПО-УМЕСТНО, ОТ РЕЛОКАЛИЗАЦИЯТА НА КАРТАТА НА СЛЪНЧЕВАТА РЕВОЛЮЦИЯ. НИЩО НЕ ВИ ПРЕЧИ САМИ ДА ЕКСПЕРИМЕНТИРАТЕ И ДВЕТЕ МНЕНИЯ, А СЛЕД ТОВА ДА ИЗБЕРЕТЕ ТОВА, КОЕТО СПОРЕД ВАС РАБОТИ ПО-ДОБРЕ.

Припомням, че на 33-та годишнина домификацията на Слънчевата революция е сходна с тази от раждането, както и на 66 и 99 години, за тези които ще ги дочакат могат да проверят дали това е вярно.