Статии

Актуални статии от Институт за Франска Астрология Люмиер - www.ifastrology.com.­­­

СЛЪНЧЕВАТА РЕВОЛЮЦИЯ, която ще бъде свръзана с годишното движение на ТОЧКА ГАМА

Вече знаете, че хороскопа на Слънчевата революция е съставен за точния момент на окултацията на Слънцето в движение през дадена календарна година с рожденото Слънце. Този хороскоп ще има влияние върху родения приблизително една година - от дата на съставянето на хороскопа до рождения ден следващата година.
ЮНКТИН ДЕ ФЛОРАНС ни е завещал от вековете едно пълно есе върху ТЕХНИКА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕТО И ИНТЕРПРЕТИРАНЕТО НА СЛЪНЧЕВАТА РЕВОЛЮЦИЯ - такава, каквата е била възприета в астрологическата практика по негово време. Този труд включва книгата на ЕНОК - ХЕРМЕС ТОТ, с допълвания от редица други автори, които са работили със СЛЪНЧЕВАТА РЕВОЛЮЦИЯ, като един от най-точните методи за прогностика.
Може би ще се запитате защо е един дин от най-точните методи за прогнозиране в астрологията. Хороскопът на Слънчевата революция, или още слънчев, годишен хороскоп, действително посочва събитията в рамките на една година. Той е изчислен за момента на конюнкцията, точния съвпад на транзитното Слънце със Слънцето от радикалния, рожден хороскоп. Конюнкцията, точният съвпад на транзитиращото Слънце към радикалното почти винаги настъпва около рождения ни ден, като точният час за всяка година е различен.
Защо този метод е наречен метод на Слънчевата революция предполагам, че ви стана вече ясно. Някои автори у нас много се плашат от думата революция, може би я свързват с нещо друго. Думата революция от латинския си произход на думата REVOLUTIO означава движение в затворена крива - ор бита. Периодичното възвръщане на едно небесно тяло в една от точките на своята крива - орбита, се нарича революция, възвръщане или обръщане. Думата означава също така времето, за което едно небесно тяло изминава една пълна обиколка по своята орбита (Енциклопедия Robert том 1, стр.1710, издаде на 1977 г., Paris/.
Защо отново се връщам към този метод на прогнозиране, описан твърде подробно в АСТРОЛОГИЯ, ТОМ 1, ГОД. 1995, стр. 581 - лекция девета, Слънчева революция. Това се налага заради свързването на Слънчевата революция, от една страна, с цикличността, от друга. Става въпрос за цикличност, свързана със зодиакалните профекции - една година се равнява на един зодиакален знак.
При използването на планетните часове, хронократието, термите, както и други астрологически фактори, не бива да забравяме, че в древността с помощта на септинера - седемте познати планети от Слънце до Сатурн, нашите предшественици са успявали да направят предвиждания, които ние все още неуспяваме и днес, дори с помощтта на допълнително откритите планети : Уран, Нептун, Плутон и Хирон. Има нещо, което сме пропуснали, - това, което при древните майстори е дало възможността да прогнозират събитията.
Днес в желанието си по-бързо да постигнем резултати сме пропуснали използването на планетните часове, хронократието, термите, и не на последно място значението на градусите на зодияка. Това е ползвано в ОНОМАНТИЧНАТА АСТРОЛОГИЯ, но то се отнася и до останалите клонове на науката астрология. По-късно, дори и в наше време, съвременните астролози по един или друг начин са умаловажили писанията на древните египтяни и метода на Слънчевата революция остава в забвение в продължение на дълъг период от години. Докато през пролетта на 1937 година знаменитият френски астролог В О Л Г И Н за първи път публикува своята книга върху изчисленията и интерпретацията на Слънчевата революция.
През 1926 година френският астролог Волгин, тогава на 23 години, за първи път се осмелява да говори за метода на слънчевото обръщане, достигнал до нас през вековете в трактатите на старите майстори, като Hermes - книга втора, глава четвърта; Abenragel - част шеста, глава трета; Junctin de Florence и други.
В настоящата книга, в която подробно е описан метода на СЛЪНЧЕВАТА РЕВОЛЮЦИЯ такъв, какъвто е възприет да се използва практически, искам преди всичко най-изчерпателно да се спра на ДОМИФИКАЦИЯТА (изчисляването на домовете в Слънчевата революция).
Едно от важните условия при работата със Слънчевата революция е изричното подчертаване на факта КЪДЕ. Става въпрос за място, на което сме били по времето, когато се е извършила революцията. Въз основа на това изключително важно условие, много автори смятат, че можим да промениме СЪДБАТА си, та дори и само за една година. Просто трябва предварително изчислим Асцендента в годината, за чиято революция се интересуваме, и при смяна на мястото за посрещането на рождения си ден ние можем, променяйки Асцендента си, да променим и събитията, който ще ни очакват през годината. Ясно е, че това условие се припокрива с метода на движението на Асцендента в годината, за която е изчислена революцията.
Практиката ми доказва, че независимо от доброто разположение на годишния Асцендент в революцията, някои клиенти са изпитали не малко неприятности, въпреки добрата конфигурация за годината, чудесното космично положение на господаря на Асцендента и предимно добрите аспекти с останалите планети. Все още нещо липсва и то е точно това, което ще предопредели нашата лична СЪДБА през годината.
За откриване на липсата отново ще се обърнем към древността, към тази, която ревностно е съхранила и много пестиливо ни разкрива - чрез оскъдните остатъци на документи, ТАЙНАТА, ТАЗИ ЧАРОДЕЙНА МАГИЯ НА ЛИЧНОСТНАТА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ЕДНА ТЕМА НА РАЖДАНЕТО.
В продължение на векове системата за разгадаването на метода на Слънчевата революция е била тясно свързана с метода на ЗОДИАКАЛНИТЕ ПРОФЕКЦИИ. Не е ли именно това, което обяснява всички възможности за предвиждания в една тема, независимо от изключително големия обем от информация, който, за съжаление, е пренебрегнат от астролозите на Запад в продължение на много години.
Близо двадесет години по-късно след своята публикация на Слънчевата революция, Волгин се обръща към забравената във вековете интерпретация на Слънчевата революция, предложена по метода на профекциите още в XVI век от ЮНКТИН ДЕ ФЛОРАНС, един от малкото докоснал се до интерпретациите на ЕНОК и АБЕНРАГЕЛ. Интересното при старите майстори в интерпретационния процес е, че само по седемте планети от Слънцето до Сатурн, без да се включват значенията на по-късно откритите тежки планети, са достигнали до детайли в предвижданията си. И в този момент става въпрос отново за цикличност, на която, дали искаме или не, се подчиняваме.
В древността е прието, че движението винаги има за мярка единицата, това може да бъде един градус, един ден или един зодиакален знак.
В днешно време поради бързината, а така също и от това, че искаме много по-лесно и с по-малко труд да достигнем до завидност в прогностиката, са пренебрегнати много неща от древността, свързани с астрологията като наука.
Върни се назад