Статии

Актуални статии от Институт за Франска Астрология Люмиер - www.ifastrology.com.­­­

ДВИЖЕНИЕТО НА ТОЧКА ГАМА В ГОДИШНАТА ТЕМА

До този момент се запознахме с основите на астрологията, с начините за съставяне на звездна карта на раждане, с нейната интерпретация, както и с възможностите да надзърнем в различните сфери от живота на родения.
Но днес никой не се интересува от своя характер или от други подробности около неговото раждане. Всеки би искал да научи какво го очаква оттук нататък, дали ще си намери подходяща и добре платена работа, какви са условията, за да продължи образованието си, дали ще срещна подходящ партньор в живота си и още редица други въпроси, свързани с близкото или далечното му бъдеще.
За да видим бъдещето си, трябва да се върнем назад към рождената карта. Доброто й познаване е добра предпоставка за успешна бъдеща прогноза. Вече известни събития от нашия живот могат да ни ориентират правилно, за да предвидим дадена бъдеща ситуация.
В астрологията са известни много методи за прогнозиране на бъдещи събития, достигнали до нас от древността. Тези методи се различават в основата си по това дали се базират на реалното/действителното движение на телата/планетите или се приема условна единица за тяхното предвижване.
Звездната ви карта на раждането винаги ще бъде свързана с действителната картина на вашата същност, но тя не остава статична, а се предвижва напред във времето така, както и ние се движим напред в живота си.
Нека не се самозалъгваме, че методите за прогнозиране в астрологията ще дадат точен отговор по дати, това са само АКЦЕНТИ върху определени области от живота ни, с които всеки от нас САМ РЕШАВА със свободната си воля КАК ДА СЕ СПРАВИ. Астрологията е тази, с помощта на която ние ще имаме възможността да открием бъдещите акценти-тенденции, като тя може да ви помогне в евентуалното определяне на настъпващите събития. Запомнете решението е ваше!
Методите, които ще разгледам, са свързани с рождената карта, което предполага, че вече сте уточнили часа си на раждане.
Съветвам ви, да изберете някои важни моменти от живота ви до този момент, като раждане на дете в семейството, сключване на граждански брак, преместване в ново жилище, явяване на интервю/кастинг за постъпване на нова работа, начало на далечно и продължително пътуване в чужбина, завършване на образование, смърт на близък и други подобни събития, оставили трайни следи във вашия живот.
Приложете някои от методите за вече случилите се събития в живота ви и по този начин сами ще се уверите в тяхната ефикасност, а и ще имате възможност да подберете тези от методите, които ви се отдават най-лесно.
ЗАПОМНЕТЕ, ЧЕ САМО С ЕДИН МЕТОД НЕ МОЖЕТЕ ДА БЪДЕТЕ СИГУРНИ В ТЕНДЕНЦИИТЕ/АКЦЕНТИТЕ ЗА ГОДИНАТА ИЛИ ЗА ПЕРИОДА, КОЙТО РАЗГЛЕЖДАТЕ!

Методите за доказване на датите на бъдещи събития може да се разделят в ДВЕ ОСНОВНИ ГРУПИ:

А / ПЪРВА ГРУПА са:

--------------- методи, които не се свързват с реалното движение на телата. Това са методи, които използват условна величина, като един градус отговаря на една година, един зодиакален знак също се равнява на една година и още други.
Методите, които можем да класираме в тази група са следните:
I. ДИРЕКЦИИ - един градус отговаря като движение на една година.
II. ЗОДИАКАЛНИ ПРОФЕКЦИИ - един зодиакален знак (30 градуса) се равнява на една година. Следователно 2 градуса и 30 минути от говарят на един месец.
Към този метод се разглеждат и двата ключа:
а/ ключ на планетата Юпитер - 30 градуса се равняват на 12 години, а 2 градуса и 30 минути на 1 година. Тези движения са свързани с възвръщането на планетата в заеманото от нея място в картата на раждане, което е 12 години.
б/ ключ на планетата Сатурн - 30 градуса се равняват на 30 години, а 1 градус на 1 година. Тези предвижвания са свързани, както при планетата Юпитер, с възвръщането на Сатурн в заеманата от него позиция в радикса.
III. ПЛАНЕТНА ВЪЗРАСТ - възрастта в човешкия живот, разделена на периоди на влияние, свързано със съответната планета.
IV. ЦИКЛИ НА ПЛАНЕТИТЕ - свързани с възвръщането на дадена планета в радикалното си положение
ЛУНА - 28 дни
МЕРКУРИЙ - 88 дни

ВЕНЕРА - 225 дни СЛЪНЦЕ - 365 дни, една година
МАРС - приблизително 2 години
ЮПИТЕР - 12 години
САТУРН - 29-30 години
УРАН - 84 години
НЕПТУН - 165 години
ПЛУТОН - 235 години
V. ДВИЖЕНИЕТО НА ТОЧКА ГАМА - една фиктивна точка, която при всички хороскопи започва движението си от 0 градуса Овен и обратно на нарастване на зодиакалните знаци за 60 години точката извършва своя първи цикъл(преминава през дванадесетте зодиакални знака/.
В / ВТОРА ГРУПА: ---------------
в тази група ще отнесем всички методи, които се свързват с реалното/действителното движение на планетите.
Към тази група се отнасят следните методи:
I. ПРОГРЕСИИ - един ден след нашето раждане се равнява на една година от живота ни.
II. СЛЪНЧЕВА РЕВОЛЮЦИЯ/СЛЪНЧЕВОТО ВЪЗВРЪЩАНЕ - метод, които се основава на възвръщането на планетата Слънце в радикалното си положение в хороскопа. Този метод дава възможност за прогнозиране за една година.
III. ЛУННА РЕВОЛЮЦИЯ/ЛУННО ВЪЗВРЪЩАНЕ - подобно на Слънчевото възвръщане с продължителност от 28 дни.
IV. ЛУНАЦИИ - метод, свързан с движението на Луната в Слънчевото обръщане.
V. МАРСОВА РЕВОЛЮЦИЯ - подобен метод на Слънчевата революция, но с продължителност от 2 години.
VI. ЮПИТЕРОВА РЕВОЛЮЦИЯ - подобен метод на Слънчевото възвръщане с продължителност от 12 години.
VII. САТУРНОВА РЕВОЛЮЦИЯ - подобна на Юпитеровата с продължителност от 29/29,4/ - 30 години.
VIII.ТРАНЗИТИ - действителното, реално движение на планетите в даден момент и тяхното отношение спрямо радикалните планети.
Основните методи на прогнозиране може да се определят, като три възможни, а именно: прогресии, възвръщането на планетите в радикалните си места и комбинациите с транзитите на планетите. Слънченага революция, известно още като слънчево възвръщане или обръщане, е най-често използван метод. Може би това е най-яркият метод в прогностиката, който дава подробна информация за една година.
Всички тези методи могат да се комбинират по между си, за да се постигне по-голяма ефективност при прогнозирането. Във вашата практика сами преценете кои методи се сработват най-добре и ви дават възможност да постигнете по-голяма ефективност. Опитайте!
Върни се назад