Статии

Актуални статии от Институт за Франска Астрология Люмиер - www.ifastrology.com.­­­

ЗНАЧЕНИЕТО НА ТРИЪГЪЛНИЦИТЕ

Ни дава информация за физическият живот на родения, за негови те способности, както и за заложбите на личността. Първи дом е закона на нашата воля.

АСТРОЛОГИЧЕСКИТЕ ДОМОВЕ И СЪДБАТА НА РОДЕНИЯ

Проблемът с който ще се занимаваме сега произлиза от ес теството на хороскопа, който за нас е звезден код, или по- точно казано нашата задача е да разчетем ПОСЛАНИЕТО НА ЗВЕЗДИТЕ В МОМЕНТА НА РАЖДАНЕТО НА ЛИЧНОСТТА С ПОМОЩА НА АСТРОЛОГИЧЕСКИТЕ ДОМОВЕ.

РАЗДЕЛЯНЕ НА АСТРОЛОГИЧЕСКИТЕ ДОМОВЕТЕ продължение

Четвъртият домови тригон спада към водния елемент и свързва домовете Четвърти, Осми и Дванадесети.

РАЗДЕЛЯНЕ НА АСТРОЛОГИЧЕСКИТЕ ДОМОВЕТЕ

По описания до сега начин се получи едно квадратично взаимодействие, което се покрива с трите качества - кардинални, неподвижни и подвижни.

ХИРОН - КЛЮЧЪТ, МОСТ МЕЖДУ ВЪТРЕШНИТЕ И ВЪНШНИТЕ ПЛАНЕТИ

Планетата Хирон или по-точно "планетоидът" Хирон е открита на 1 ноември 1977 год. и според традициите се кръщава на онзи астроном, който я е открил, в случая Чарлз Коуъл.

ГЕЯ - ЗЕМЯТА, МИСИЯТА НИ В ЖИВОТА

Планетата Земя - нашият общ дом, е третата по отдалеченост от планетата Слънце. Тя обикаля около Слънцето на разстояние 1 AU за около 365 дни.

ПЛУТОН - ХАДЕС, СВЕТЪТ НА МЪРТВИТЕ

Плутон - най-отдалечената от познатите планети, е открита по изчислителен път от Пърсивал Лоуел при неговото търсене през 1915 година.

ЮПИТЕР - ДНЕВНО СИЯЕЩО НЕБЕ

В митологията планетата ЮПИТЕР е била смятана за върховно божество, за бащата на боговете и на хората, а така също и за глава на семейството на боговете на Олимп.

САТУРН - ВЛАДЕТЕЛЯТ НА ЗЛАТНИЯ ВЕК

Планетата Сатурн, една от гигантите на Слънчевата система, е планета, чийто пръстен дълго време се смяташе за единствен в Слънчевата система.
Страници:   (1 / 15)   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 напред